71 proc. Polaków dostrzega ryzyko wyłudzenia danych osobowych; co trzecia osoba doświadczyła w ciągu ostatniego półrocza co najmniej jednego z zagrożeń związanych z cyberprzestępczością - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Biura Informacji Kredytowej.

Według cyklicznego badania realizowanego na zlecenie BIK pt. "Cyberbezpieczeństwo Polaków", w ciągu ostatniego półrocza udział osób dostrzegających zwiększone ryzyko wyłudzenia danych osobowych wzrósł do 71 proc. Wzrosła także liczba Polaków, którzy mieli kontakt z cyberprzestępczością.

38 proc. respondentów doświadczyło phishingu, czyli metody, w której oszust podszywa się pod legalne firmy, stosując przy tym nazwy stron internetowych i adresy e-mail łudząco przypominające autentyczne.

33 proc. badanych przyznało, że uległo wyłudzeniu pieniędzy w wyniku skorzystania z tzw. super okazji, a dane 30 proc. ankietowanych osób znalazły się w niebezpieczeństwie w wyniku ich wycieku z różnych instytucji. 88 proc. respondentów uważa wyciek danych za powód do niepokoju o własne finanse.

Z badania wynika, że 87 proc. internautów nie ma pełnego zaufania co do ochrony ich danych osobowych. 22 proc. ankietowanych uważa, że nie ma kontroli nad tym, do jakich danych na ich temat mają dostęp inni.

Respondenci zapytani o główne emocje towarzyszące zjawisku wyłudzeń, w tym kredytowych, wskazali na strach. Odczuwa go 60 proc. uczestników badania. Na drugim miejscu jest poczucie bezradności, którego doświadcza 13 proc. ankietowanych.

Badanie zostało zrealizowane 27 września 2021 r. przez Quality Watch metodą CAWI. Objęło grupę 1038 osób