CBOS opublikował w czwartek wyniki badań "Oceny roku 2021". Wynika z nich, że tegoroczne oceny są nieco lepsze niż wyrażane pod koniec ubiegłego roku, ale znacznie gorsze niż notowane w ostatnich kilku latach przed pandemią COVID-19.

Większość (56,1 proc.) badanych ocenia mijający rok – najogólniej rzecz biorąc – jako zły dla Polski. Jak podaje ośrodek, w porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił spadek o 3,3 pkt proc. ocen negatywnych; nieznacznie - o 2,2 pkt proc. - przybyło też ocen pozytywnych: wzrost z 16,7 proc. do 18,9 proc. Badani wystawiający pozytywne oceny mijającego roku twierdzą, że był on "dobry" (9,7 proc.) lub "dość dobry" (8,2 proc.), a tylko co setny uważa go za "bardzo dobry".

Według CBOS najlepiej 2021 r. w odniesieniu do Polski wypada w opinii badanych deklarujących poglądy prawicowe, z których nieznacznie więcej ocenia go pozytywnie niż negatywnie. "Wśród pozostałych respondentów dominują oceny negatywne, a najgorzej mijający rok w odniesieniu do naszego kraju oceniają identyfikujący się z lewicą (6 proc. ocen pozytywnych i 82 proc. negatywnych). O światopoglądowym zróżnicowaniu opinii świadczy też ich związek z deklaracjami dotyczącymi praktyk religijnych – im są one częstsze, tym więcej ocen pozytywnych, a mniej negatywnych" - wskazuje CBOS.

Reklama

Z badań wynika, że ocena mijającego roku zależy też od wieku. W odniesieniu do Polski i świata są one generalnie znacznie gorsze wśród respondentów młodszych. Badani poniżej 45. roku życia w większości oceniają go negatywnie, a najmniej ocen negatywnych i najwięcej pozytywnych jest w grupie wiekowej 65+.

W większości negatywne oceny w badaniach wystawili też respondenci z wyższym wyksztalceniem, z których aż 72 proc. uważa, że rok 2021 – ogólnie rzecz biorąc – był zły dla Polski, a zaledwie 11 proc. uznało go za dobry.

Ankietowani wystawili też ocenę mijanemu rokowi w wymiarze globalnym. Jak podał CBOS, blisko dwie trzecie (65,3 proc.) badanych uważa, że rok 2021 – najogólniej rzecz biorąc – był dla świata zły. "Oceny roku w wymiarze globalnym są zatem jeszcze gorsze niż w odniesieniu jedynie do Polski. W porównaniu z poprzednim rokiem ocen negatywnych jednak minimalnie ubyło (spadek o 3,4 pkt proc.), przy czym znacząco spadł odsetek ocen +bardzo złych+ (o 5,3 punktu proc.), a nieznacznie więcej niż poprzednio jest ocen +raczej złych+ (wzrost o 2 pkt proc.)" - wskazał CBOS. Z kolei pozytywną ocenę w odniesieniu do świata wystawiło 9,2 proc. respondentów (wzrost o 0,9 pkt proc.). 19,8 proc. badanych oceniło mijający rok jako "ani dobry, ani zły".

"Oceny roku 2020 w wymiarze globalnym były najgorsze od roku 1986. Rok 2021 oceniony został przez Polaków minimalnie lepiej niż poprzedni i tym samym jest trzecim najgorzej ocenianym rokiem w całej 36-letniej historii naszych badań (gorzej oceniane były tylko lata 2020 i 2001)" - poinformował CBOS.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach od 29 listopada do 12 grudnia na liczącej 1063 osoby reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.