Ze strony polskiej memorandum sygnowała w imieniu minister Marleny Maląg sekretarz stanu Anna Schmidt, a ze strony Królestwa Niderlandów - ambasador Daphne Bergsma.

Celem porozumienia ma być opracowanie ram na rzecz poprawy i intensyfikacji współpracy administracyjnej w zakresie egzekwowania zasad i przepisów w dziedzinie pracy, w szczególności w walce z wyzyskiem pracowników i samozatrudnionych pracowników migrujących z UE oraz zagwarantowanie zasadności wypłaty świadczeń, a także walka z oszustwami, błędami i nadużyciami w ubezpieczeniach społecznych.

"Dzisiaj kwestia równego traktowania to także ochrona praw mniejszości, zatem cieszy mnie to memorandum także jako pełnomocnika rządu ds. równego traktowania" - mówiła wiceminister Schmidt. "To dotyczy nie tylko 4 tys. polskich obywateli pracujących w Holandii, ale to także zabezpieczenie interesów obu stron" - dodała.

Reklama

Ambasador Daphne Bergsma podkreśliła bliskie związki polskiego i holenderskiego rynku pracy i stwierdziła, ze polscy pracownicy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Holandii. Wyraziła też nadzieję na dalszą współpracę obu krajów, nie tylko w obszarze objętym podpisanym porozumieniem.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska