Sejm w środę po godz. 14 wznowił przerwane w ubiegłym tygodniu obrady; posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy o funduszu kompensacyjnym, związanym z odczynami poszczepiennymi, a także rządowymi propozycjami z tzw. tarczy antyinflacyjnej.

Poselski projekt o funduszu kompensacyjnym ma być pierwszym punktem środowych obrad. Umożliwia on zaszczepionym uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z wystąpieniem niepożądanych odczynów poszczepiennych, m.in. po szczepieniu przeciw COVID-19, bez konieczności odwoływania się do postępowania przed sądami.

Projekt zakłada, że gdy w wyniku szczepienia pojawią się działania niepożądane, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez co najmniej 14 dni, albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny (powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub hospitalizację przez okres do 14 dni) zaszczepionemu będzie przysługiwało świadczenie kompensacyjne. Będzie ono miało charakter zryczałtowanej kwoty, a jej wysokość będzie zależała przede wszystkim od długości hospitalizacji.

Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień przeciwko COVID-19, przeprowadzonych po 26 grudnia 2020 r., i w wyniku pozostałych szczepień ochronnych objętych przepisami projektowanej ustawy, przeprowadzone od 1 stycznia 2023 r.

Drugie czytanie projektu zaplanowano na czwartek rano.

Posłowie mają zająć się też projektem ustawy o dodatku osłonowym, który jest częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej. Celem projektu jest umożliwienie wypłaty dodatków w kwocie od 400 do 1150 zł w zależności od wielkości i dochodów gospodarstwa domowego.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, na dodatek osłonowy mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób. Świadczenie ma wynosić 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstw, które liczą od 2 do 3 osób, 850 zł dla gospodarstwa, w którym jest 4 lub 5 osób, a także 1150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej 6 osób.

Drugie czytanie tego projektu również ma się odbyć w czwartek.

W harmonogramie obrad jest również przeprowadzenie drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Także ten projekt jest elementem tarczy antyinflacyjnej rządu, w ramach której dokonane zostaną również zmiany stawek VAT na prąd, gaz i ciepło systemowe.

Projekt wprowadza zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz obniżkę stawkę tej daniny dla innych odbiorców.

Przewiduje także obniżkę stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia tego roku i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. Jak wynika z uzasadnienia, ze względu na uregulowania unijne konieczna jest podwyżka stawek akcyzy na początku roku, choć i tak będą one niższe niż obowiązujące obecnie.

W uzasadnieniu wskazano, że po obniżce grudniowej olej napędowy może być tańszy o 8 gr na litrze (a po uwzględnieniu VAT – o 10 gr), zaś od 1 stycznia do 31 maja – o 5 gr na litrze (o 6 gr z VAT). Z kolei benzyna w grudniu może potanieć o 14 gr/l (z VAT o 17 gr), a od stycznia – o 11 gr/l (z VAT o 18 gr na litrze).

Sejm ma również kontynuować prace nad projektem nowelizacji ustawy o akcyzie obniżający wysokość tego podatku na wyroby alkoholowe wytwarzane przez małych producentów.

Posłowie mają też pracować nad dwoma projektami uchwał w związku z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.

W czwartek po południu Sejm zaplanował blok głosowań. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa