Podpisana umowa przybliża nas do realizacji pierwszego odcinka trzeciej linii i ogłoszenia postępowania w formule projektuj i buduj - powiedział w piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po podpisaniu umowy na wykonanie prac przedprojektowych pierwszego odcinka III linii metra.

"Podpisana właśnie umowa przybliża nas do realizacji pierwszego odcinka trzeciej linii i ogłoszenia postępowania w formule projektuj i buduj. Budowa metra ma priorytet, pomimo dość trudnej sytuacji finansowej miasta. Rozstrzygamy już przebieg trzeciej linii na pozostałych odcinkach. Prowadzimy także intensywne prace koncepcyjne dotyczące kolejnych linii i docelowego układu metra w stolicy" – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski cytowany w komunikacie ratusza.

Umowę na wykonanie "Prac przedprojektowych - ETAP I - PRAGA – III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Kozia Górka w Warszawie" stołeczny ratusz podpisał z firmą ILF Consulting Engineers Polska.

Wykonawca będzie miał 18 miesięcy, od dnia podpisania umowy, przygotowanie projektu koncepcyjnego, ustalenia stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą, ocenę stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra, analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających, dokumentacji Hydrogeologicznej i Geologiczno-Inżynierskiej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Trzecia linia metra zostanie poprowadzona ze stacji Stadion Narodowy. W pierwszym etapie powstanie sześć stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. Wybudowane zostanie także odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.

Jak zaznaczył ratusz, przebieg tego odcinka został wyznaczony na podstawie analiz niezależnych ekspertów (konsorcjum firm Egis Rail – czołowej europejskiej firmy zajmującej się projektowaniem infrastruktury szynowej oraz polskiej firmy TransEko) i wniosków płynących z prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy - kluczowego dokumentu, który przesądza o zagospodarowaniu przestrzennym miasta i jego dalszym rozwoju.

"Łączymy Pragę z centrum. Za ponad dwa lata powstanie most pieszo-rowerowy. Rozbudujemy także metro w prawobrzeżnej części Warszawy. Praski odcinek M3 znacznie ułatwi podróżowanie mieszkańcom dużych osiedli na Gocławiu, Grochowie i Kamionku" – podkreślił prezydent Warszawy.

"Niebawem zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie +Studium rozwoju systemu metra w Warszawie+. Eksperci w studium transportowym oszacują koszty i korzyści różnych wariantów przebiegu metra, co pozwoli na wybór przebiegu kolejnych linii i docelowego kształtu sieci metra w Warszawie" - zaznaczył ratusz.