Uchwalone ustawy dotyczące umów podatkowych z Maltą i Niderlandami wpisują się w proces uszczelniania podatków, mają przeszkodzić realizacji skomplikowanych schematów służących unikaniu płacenia podatków w Polsce - podkreślił w komentarzu dla PAP wiceszef resortu finansów Jan Sarnowski.

W czwartek Sejm uchwalił ustawy o ratyfikacji protokołów zmieniających umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę z Niderlandami oraz z Maltą. Według resortu finansów to kolejny krok w stronę zakończenia przez Polskę procesu ratyfikacji obu protokołów.

"Zdarzają się sytuacje, w których międzynarodowe grupy kapitałowe wykorzystują słabości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dla realizacji skomplikowanych schematów optymalizacyjnych, które służą unikaniu płacenia podatków w Polsce. Dlatego wzmacniamy te umowy o zabezpieczenia, które wypracowane zostały na forum organizacji międzynarodowych. Te działania wpisują się w proces uszczelniania podatków dochodowych prowadzony przez ministerstwo od 2016 roku" - przekazał w komentarzu wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Resort tłumaczy, że protokoły zawierają przede wszystkim zmiany nakierowane na uszczelnianie systemu podatkowego, przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej oraz wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej. Uwzględniają one zarówno obecną politykę podatkową Polski, jak i mechanizmy wypracowane w ramach projektu OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), które znalazły odzwierciedlenie w wielostronnej Konwencji MLI, podpisanej przez Polskę w 2017 r.

"Z uwagi na fakt, że przepisy Konwencji MLI nie wprowadziły bezpośrednich zmian do umowy pomiędzy Polską a Niderlandami, została ona bilateralnie dostosowana do standardów BEPS za pomocą protokołu. Przede wszystkim, w protokole przewidziano tzw. klauzulę PPT, mającą na celu zapobieganie nadużyciom umowy. Protokół wprowadza również inne rozwiązania odzwierciedlające obecną polską politykę podatkową, w tym przepisy ułatwiające zwalczanie oszustw podatkowych" - wyjaśniło MF.

Dodało, że w przypadku umowy pomiędzy Polską a Maltą, protokół zawiera regulacje o charakterze uszczelniającym, uzupełniając tym samym mechanizmy wprowadzone do umowy przez Konwencję MLI. "W efekcie umowa będzie dostosowana do najwyższych standardów w zakresie współpracy podatkowej i przeciwdziałaniu unikania opodatkowania" - podkreślono.