Rząd planuje przekazanie 80 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z terenów popegeerowskich z całego kraju, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Według szacunków, z programu może skorzystać około 20 tys. dzieci. Środki mają trafić do gmin jeszcze w tym roku.

"Jest to program, w ramach którego dzieci byłych pracowników PGR otrzymają sprzęt komputerowy. […] Pandemia pokazała wiele problemów, które wcześniej nie zawsze były dostrzegane i jednym z tych problemów była […] nauka zdalna na terenach wiejskich, na terenach popegeerowskich" - powiedział Szefernaker podczas konferencji prasowej.

Jak wynika z deklaracji wiceministra, rodzice dzieci mieszkających na terenach popegeerowskich, będą mogli złożyć oświadczenie do szkoły, następnie gminy będą zbierały takie oświadczenia i występowały do rządu o wsparcie. Środki mają zostać przekazane do końca roku.

"Szacujemy, że to będzie około 80 mln zł, szacujemy że to będzie około 20 tys. dzieci, natomiast jesteśmy przygotowani na to, że gdyby okazało się, że tych oświadczeń będzie więcej, a zapotrzebowanie, zainteresowanie będzie większe, będziemy w stanie wygospodarować środki na to, żeby zrealizować wszystkie potrzeby" - podkreślił minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Janusz Cieszyński.

Zaznaczył, że program będzie realizowany ze środków europejskich, pozyskanych w ramach programu REACT-EU. W razie potrzeby środki na ten cel będą mogły być przesuwane z innych programów, gdyż program ten ma - jak zaznaczył - charakter priorytetowy.

"My te pieniądze przekażemy i chcemy, aby dotarły do gmin najpóźniej do końca tego roku. A ja liczę na to, że dzięki temu, że to jest priorytetowy program […] uda się to zrobić nawet w ciągu miesiąca – półtora od momentu złożenia wniosku. Te wnioski będziemy przyjmować w październiku. Dokładną informację będziemy się starać przekazać rodzicom już bezpośrednio przez placówki oświatowe" - dodał Cieszyński.