"Pan minister [spraw wewnętrznych i administracji Mariusz] Kamiński bardzo szybko porozumiał się z panem ministrem [finansów Tadeuszem] Kościńskim i propozycja jest już gotowa. W najbliższych dwóch dniach - jestem przekonany, że zostanie ona przyjęta przez Radę Ministrów - chcemy ją skierować w ekstraordynaryjnym trybie na posiedzenie Sejmu, tak żeby […] ona mogła w bardzo krótkim czasie wejść w życie, aby jak najszybciej, w najbliższych tygodniach środki trafiały na konta przedsiębiorców" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślił, że projekt ustawy został przygotowany i będzie przedmiotem prac na najbliższym posiedzeniu rządu z taką intencją, żeby na najbliższe posiedzenie Sejmu mógł się stać przedmiotem prac parlamentu i szybko zostać uchwalony.

"Wnioskodawca będzie kierował wniosek do wojewody, gdzie będzie przedstawiał swoje dochody, jakie uzyskiwał w tych miesiącach [czerwiec- sierpień] poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie jego działalności gospodarczej i 65% przychodu to będzie ta rekompensata, którą będzie wypłacał wojewoda" - powiedział Kamiński.

Reklama

Wojewoda będzie miał możliwość weryfikacji przychodów przedsiębiorcy, wykazanych we wniosku.

Kamiński podkreślił, że rekompensaty mają dotyczyć ok. 250 podmiotów, głownie z branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, które prowadzą w tym pasie działalność.

W ubiegłym tygodniu prezydent na wniosek Rady Ministrów wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Stan wyjątkowy obowiązuje na 3-km pasie przygranicznym na terenie 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

Ze względu na stan wyjątkowy na tym terenie wprowadzono szereg ograniczeń, które dotykają także przedsiębiorców.

Dzisiaj rozporządzenie prezydenta ma rozpatrzyć Sejm.