Sejmowa podkomisja stała ds. instytucji finansowych poparła we wtorek poprawkę, która ustala limit płatności w gotówce, jaką musi przyjąć akceptant. Poprawka dotyczy ustawy o usługach płatniczych, złożonej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

We wtorek podkomisja stała ds. instytucji finansowych zajmowała się poprawkami do ustawy o usługach płatniczych, złożonej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Chodzi o ustawę, którą Prezydent zgłosił na prośbę NBP; jej celem jest zobowiązanie sprzedawców przyjmujących płatności bezgotówkowe do przyjmowania zapłaty w gotówce.

Poprawki, które były przedmiotem obrad podkomisji, zostały zgłoszone podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Dwie z poprawek mają charakter redakcyjny i ich celem było uściślenie zapisów ustawy, ale trzecia wprowadza zmianę w treści przedłożenia.

Zgodnie z tą poprawkę, akceptant będzie miał obowiązek przyjmowania płatności gotówkowych, jeśli wartość jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę płatności z niej wynikającej, będzie nie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III kw. roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS. Gdyby ta regulacja obowiązywała teraz, to limit takich transakcji wynosiłby 5370,64 zł.

„Oczywiście, konsument będzie mógł zapłacić większą kwotę gotówką, ale akceptant będzie miał obowiązek przyjąć w gotówce zapłatę do takiej kwoty” – powiedział Paweł Mucha, doradca prezesa NBP i społeczny doradca Prezydenta RP, podczas obrad podkomisji.

Podczas dyskusji pojawiła się propozycja, aby limit został zapisany nie jako równowartość przeciętnego wynagrodzenia, ale kwotowo, np. w wysokości 8 tys. zł. Jednak ostatecznie takiej poprawki nie zgłoszono.

Teraz zmianami, które zostały zaakceptowane przez podkomisję, zajmie się ponownie Komisja Finansów Publicznych.

Z propozycją nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i uregulowanie kwestii akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Narodowego Banku Polskiego.

W opinii projektodawcy, w zakresie rodzajów instrumentów płatniczych zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych akceptowanych przez punkty handlowo-usługowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy mieć na uwadze zwyczaje płatnicze oraz potrzebę zapewnienia możliwości korzystania przez wszystkie grupy społeczne z preferowanych przez nie form płatności, w tym płatności gotówkowych.

Jak napisano w uzasadnieniu do prezydenckiego projektu skierowanego do Sejmu, regulacja płatności gotówką „pozwoli na uniknięcie sytuacji, w których konsument – w przypadku akceptacji oferty zawarcia umowy z akceptantem – nie będzie mógł dokonać płatności, poza formą bezgotówkową, w gotówce”.