Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych podpisały porozumienie w sprawie współpracy we wspieraniu polskich przedsiębiorców w rozwoju ich działań za granicą - poinformowała w środę PARP.

PARP podała, że porozumienie o współpracy inicjujące kooperację obu instytucji podpisali w środę p.o. prezesa PARP Marcin Czyża i wiceszef MSZ ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej Paweł Jabłoński.

Porozumienie - jak zaznaczono w komunikacie PARP - jest odpowiedzią na potrzebę podejmowania wspólnych i skoordynowanych działań na rzecz internacjonalizacji polskich przedsiębiorców oraz promocji Polski i jej gospodarki za granicą. Strony deklarują chęć wzajemnego wykorzystywania swoich zasobów i potencjału dla realizacji tego celu.

"Chcemy wspierać polskich przedsiębiorców w ich rozwoju za granicą, zwłaszcza tych z sektora MŚP. Planujemy wspólne działania w zakresie rozwoju eksportu, udziału polskich przedsiębiorców w międzynarodowych projektach z obszaru B+R oraz innowacji, w zagranicznych zamówieniach publicznych oraz zamówieniach organizacji międzynarodowych, a także w projektach finansowanych ze środków organizacji międzynarodowych" – mówi Jabłoński, cytowany w komunikacie PARP.

Z kolei Czyża zaznaczył, że PARP zależy również na współpracy w zakresie promocji Polski i polskiej gospodarki za granicą, w tym promocji dorobku i doświadczeń Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z obszaru rozwoju przedsiębiorczości, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, rozwoju kadr gospodarki, wsparcia instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcia startupów. "Podpisanie porozumienia to również początek szerokiego i wielowymiarowego planu przybliżenia m.in. działalności Agencji Polakom, którzy mieszkają poza naszym krajem" – podkreślił.

"Obie instytucje będą ściśle współpracować, m.in. w zakresie wymiany informacji na temat prowadzonych badań i ewaluacji oraz ich wyników. Wymiana dotyczyć będzie również przygotowanych publikacji, organizowanych szkoleń, webinariów i konferencji, misji gospodarczych i spotkań biznesowych, konkursów i naborów, których celem jest wspieranie umiędzynarodowienia przedsiębiorców. Strony będą dzieliły się także zidentyfikowanymi zagranicznymi możliwościami biznesowymi dla polskich przedsiębiorców, w tym projektami i zamówieniami" - poinformowała PARP.