Na tym posiedzeniu Sejmu temat nowelizacji ustawy medialnej ma szansę ostatecznie się rozstrzygnąć; jestem przekonany, że mamy większość, która jest w stanie przyjąć tę ustawę na tym posiedzeniu - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

W internetowym programie Rp.pl rzecznik rządu powiedział, że do projektu ustawy zgłoszony został pakiet poprawek. "W związku z tym myślę, że to posiedzenie Sejmu zajmie się tym pakietem i z tego, co mi wiadomo - chociaż oczywiście to wszystko zależy od pani marszałek - to posiedzenie Sejmu ma szansę już ten temat ostatecznie rozstrzygnąć i przejść do głosowania na sali plenarnej" - powiedział Müller.

"Myślę, że na tym posiedzeniu Sejmu jest prawdopodobne, że ta ustawa zostanie przyjęta. Jestem przekonany, że większość, która jest w stanie przyjąć ten projekt na tym posiedzeniu Sejmu, jest" - podkreślił Müller. Pytany o zgłoszone poprawki, rzecznik rządu odparł, że na pewno "jest przestrzeń do dyskusji". "Ale to nie może być też tak, że odmawia się polskiemu parlamentowi możliwości regulowania spraw, które są elementem decyzji polskiego parlamentu, a nie jakiegokolwiek innego" - powiedział.

Projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji zakłada, że "koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

Porozumienie Jarosława Gowina chce wprowadzić do ustawy poprawkę, która zakłada rozszerzenie grupy krajów mogących być większościowymi właścicielami mediów w Polsce na wszystkie kraje OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). "Na mocy takiej poprawki wszystkie obecnie funkcjonujące telewizje w Polsce mogłyby działać" - tłumaczył zastępca rzecznika Porozumienia Jan Strzeżek. Przedstawiciele tej partii zapowiedzieli głosowanie przeciw nowelizacji, jeśli poprawka nie zostanie uwzględniona.

W debacie publicznej często padają oceny, że projekt jest skierowany przeciwko stacji TVN, która obecnie jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.