Komisja wyjaśniła, że odwołanie ze stanowiska Wieczorek-Bartczak jest konsekwencją złożonej przez nią wcześniej rezygnacji. "Dagmara Wieczorek-Bartczak umotywowała swoją rezygnację względami osobistymi" - przekazano.

"Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podziękował Dagmarze Wieczorek-Bartczak za współpracę i za zaangażowanie w prace Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu KNF, życząc Jej jednocześnie powodzenia w dalszych planach" - podsumowano.