"W Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się konsultacje podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 roku. W tym roku, także ze względu na zapowiadane rewolucyjne zmiany związane z Polskim Ładem, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie założeń budżetu na 2022 rok czy wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej" - przekazała w informacji prasowej Konfederacja Lewiatan.

Przewodniczący zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS Jacek Męcina podkreślił, że "trudno wypracować porozumienie w RDS bez informacji o zmianach podatkowych w Polskim Ładzie".

"Rozmowy miały bardzo formalny charakter – bez wiedzy o zmianach podatkowych i zapowiadanej rewolucji w ustalaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne trudno odpowiedzialnie rozmawiać o płacach na 2022 rok" – powiedział cytowany w informacji prasowej Męcina.

Reklama

Męcina podkreślił, że wciąż trwający, równolegle do prac RDS, proces uzgodnień Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak również przedłużające się prace nad projektami ustaw związanymi z Polskim Ładem "utrudniają rozmowy partnerów społecznych". "Projekty te powinny zostać przekazane partnerom społecznym do konsultacji wraz z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2022, ponieważ mają wpływ na prognozy ekonomiczne i podstawowe wielkości makroekonomiczne, w tym na PKB i inflację. Bez tych kluczowych informacji rozmowy partnerów społecznych są bardzo trudne" - tłumaczył Męcina.

Jak przekazała Konfederacja Lewiatan, pracodawcy i związkowcy nie wypracowali też wspólnego stanowiska w sprawie propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 rok. "Wskazali jednak na konieczność podwyższenia wynagrodzeń, aby ochronić jakość administracji publicznej. Związkowcy chcieli podwyżki na poziomie 12 proc., a pracodawcy proponowali do 5,1 proc. Partnerzy społeczni wspólnie z resortem finansów postanowili rozpocząć prace nad nowymi zasadami wynagradzania w państwowej sferze budżetowej" - przekazano.

Ponadto, pracodawcy i związkowcy podjęli dyskusję na temat minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Przypomniano, że rząd zaproponował, aby wynosiło ono 3 000 zł, co oznacza "niewielki wzrost" względem minimalnej płacy wynikającej z uwzględnienia wskaźników ustawowych.

"Propozycja rządu została w zasadzie zaakceptowana przez pracodawców, jednak oczekiwania związków zawodowych były zdecydowanie wyższe - minimalne wynagrodzenie na poziomie 3 100 zł oraz dodatkowo kwota wolna od podatku. Wobec tak dużych rozbieżności strony nie wypracowały wspólnego stanowiska w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku, co oznacza, że minimalną płacę określi rząd w rozporządzeniu do 15 września 2021 roku" - przekazano.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.