Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o systemie oświaty i o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z nowelą minister edukacji i nauki będzie mógł ustanawiać programy i przedsięwzięcia finansowane ze środków na oświatę i wychowanie.

Zgodnie z nowelizacją, której projekt nowelizacji przygotowali posłowie PiS, minister edukacji i nauki w celu realizacji polityki oświatowej państwa będzie mógł ustanawiać programy i przedsięwzięcia.

Programy i przedsięwzięcia mają być ogłaszane przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej w formie komunikatu. W być w nim określony: przedmiot programu, podmioty uprawnione do udziału w programie, warunki udziału w programie, tryb przeprowadzania naboru do programu oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków.

Pieniądze na realizację programu mają być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie umowy i będą pochodzić z funduszu na oświatę i wychowanie.

Szef resortu edukacji i nauki ma też publikować w BIP informację o pieniądzach przyznanych w ramach programu albo przedsięwzięcia, obejmującą nazwy podmiotów, które otrzymały pieniądze oraz kwoty jakie dostały.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.