W przypadku prezydenta odsetek pozytywnych ocen wzrósł o 1 pkt proc., a negatywnych - spadł o 1 pkt proc. w stosunku do sondażu z maja. Opcję "trudno powiedzieć" wybrało w czerwcu 11 proc. badanych przez CBOS, tyle samo co w ubiegłym miesiącu.

Jak podaje CBOS, zadowoleni z obecnej prezydentury są zwolennicy Zjednoczonej Prawicy, badani o poglądach prawicowych, uczestniczący w praktykach religijnych przynajmniej raz w miesiącu, a szczególnie uczestniczący w nich kilka razy w tygodniu. Wyróżniają się w tym względzie także starsi respondenci (55+), mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, mieszkańcy wsi, ankietowani uzyskujący niskie (poniżej 1500 zł) lub przeciętne (1500 zł –1999 zł) dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym.

Dezaprobata natomiast - informuje CBOS - dominuje wśród zwolenników ugrupowań opozycyjnych, szczególnie Lewicy, Polski 2050 Szymona Hołowni i Koalicji Obywatelskiej, wśród ludzi identyfikujących się z lewicą (a także, choć w mniejszym stopniu, z politycznym centrum) oraz niezaangażowanych religijnie. Negatywne oceny relatywnie często wystawiają również badani będący poniżej 35 roku życia, zwłaszcza najmłodsi (18-24 lata), mieszkańcy dużych i największych miast, mający wyższe wykształcenie (a także, choć rzadziej, mający wykształcenie średnie), kadra kierownicza i specjaliści, technicy i średni personel, pracownicy administracyjno-biurowi i pracownicy usług oraz uzyskujący najwyższe dochody per capita

Reklama

Sejm oceniło negatywnie o 3 punkty proc. mniej badanych niż w maju, a odsetek pozytywnych ocen nie zmienił się od ubiegłego miesiąca. Wzrósł natomiast o 3 punkty proc. odsetek osób, które wybrały odpowiedź "trudno powiedzieć"; w czerwcu było to 20 proc.

Senat negatywnie oceniło w czerwcu więcej respondentów; w porównaniu z ubiegłym miesiącem jest to wzrost o 4 punkty proc.; odsetek ocen pozytywnych spadł o 5 pkt proc. Odsetek niezdecydowanych jeśli chodzi o ocenę Senatu wzrósł o 1 punkt procentowy z 24 do 25 proc.

CBOS analizując odpowiedzi na ankietę zauważyło, że w czerwcu Polacy nieco rzadziej niż przed miesiącem wyrażają niezadowolenie z pracy posłów, natomiast pogorszyły się notowania izby wyższej. "Opinie o prezydenturze Andrzeja Dudy pozostają wprawdzie zbliżone do majowych, jednak w ostatnich miesiącach obserwujemy ich stopniową poprawę i obecnie są one najlepsze od października ubiegłego roku" - zauważa CBOS.

Badanie mixed-mode wykonano od 7 do 17 czerwca na wylosowanej z rejestru PESEL imiennej reprezentatywnej próbie 1218 pełnoletnich mieszkańców Polski wybraną przez badanych metodą. 60,8 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (CAPI), 26,7 proc. wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), a 12,6 proc. - samodzielne wypełnienie ankiety internetowej.