To właśnie wiara w naukę towarzyszyła mi, kiedy 20 lat temu zakładałem Naukową Fundację Polpharmy – powiedział w swoim wystąpieniu Jerzy Starak, fundator i pomysłodawca fundacji, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy. – Nie przypuszczałem, jak wiele badań zostanie zapoczątkowanych dzięki finansowemu wsparciu przez fundację polskich uczonych. To zaszczyt współpracować z gronem najwybitniejszych ekspertów ze środowiska medycznego i farmaceutycznego.
21 czerwca 2021 r., podczas oficjalnej uroczystości w Warszawie, granty i nagrody zostały wręczone laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. Są wśród nich autorzy prac najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową w XIX konkursie grantowym, laureaci konkursu o stypendium doktoranckie oraz konkursu na najlepsze prace magisterskie z wydziałów farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski.
Najważniejszym programem realizowanym od 2002 roku przez Fundację jest Konkurs na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy. Tematem XIX edycji przeprowadzonej w 2020 r. była „Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy”. Na konkurs wpłynęło 10 wniosków projektów badawczych, dziewięć zostało skierowanych do oceny recenzentów. Rada Naukowa na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora oraz oryginalność i innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową wniosków i przedstawiła ją zarządowi fundacji, który zdecydował o przyznaniu trzech grantów, o łącznej wartości 1 136 280 zł. Laureatami zostali:
1. Prof. Paweł Majak, Wydział Lekarski, III Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Temat: Ocena odpowiedzi zapalnej nabłonka nosa i komórek jednojądrzastych krwi obwodowej na bodziec dysbiotyczny oraz eubiotyczny.
2. Prof. Rafał Pawliczak, Oddział Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego, Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Temat: Mechanizmy działania wybranych rodzajów i gatunków mikroflory jelitowej w rozwoju astmy.
3. Dr Jerzy Kotlinowski, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński.
Temat: Analiza funkcji białka Mcpip1 w etiologii i rozwoju pierwotnego zapalenia dróg żółciowych u myszy – implikacje kliniczne.
Naukowa Fundacja Polpharmy od 2006 roku wspiera aktywność badawczą młodych uczonych, organizując co dwa lata program stypendialny adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W tym roku stypendium naukowe w wysokości 10 tys. zł otrzymało dziewięcioro doktorantów. Dotychczas przyznano stypendia doktoranckie o łącznej wartości 660 tys. zł.
Fundacja nagradza również autorów najlepszych prac magisterskich wydziałów farmaceutycznych. Laureaci wyłaniani są w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Fundacja od 17 lat jest fundatorem nagród dla zwycięzców. W tym roku otrzymały je trzy studentki z Uniwersytetów Medycznych w Łodzi, Wrocławiu i Katowicach. Jerzy Starak gratulując wszystkim laureatom, przypomniał słowa Alberta Einsteine’a: „Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny”.
Więcej na www.polpharma.pl