Reklama

W poniedziałek oficjalną wizytę w Polsce składa prezydent Mołdawii Maia Sandu, która rozpoczęła ją od rozmowy "w cztery oczy" z polskim prezydentem.

Prezydent Duda powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydent Mołdawii, że zaoferował jej polską pomoc w postaci podzielenia się doświadczeniami w zakresie przemian demokratycznych, m.in. dotyczących budowania samorządu terytorialnego czy walki z korupcją. "Mamy tutaj duże doświadczenie i te zmiany, które nastąpiły w Polsce w tym zakresie, na przestrzeni ostatnich 30 lat dzisiaj przynoszą bardzo wiele pozytywnych efektów" - powiedział Duda.

Poinformował, że powiedział też prezydent Mołdawii, że Polska jako kraj, który ma sprawy mołdawskie na sercu, będzie zawsze stała razem ze wspólnotą międzynarodową za Mołdawią. "W tym znaczeniu, że absolutnie uważamy, że konieczne jest zachowanie integralności terytorialnej Mołdawii w międzynarodowo uznanych granicach. To jest sprawa fundamentalna i tutaj zawsze będziemy Mołdawię wspierali we wszystkich jej działaniach, które do tej integralności będą zmierzały" - zapewnił prezydent Duda.

Zaznaczył, że Mołdawia może liczyć na wsparcie Polski w organizacjach międzynarodowych, w których nasz kraj jest obecny. Przypomniał, że w przyszłym roku Polska obejmie przewodnictwo w pracach OBWE. Wymienił też Grupę Wyszehradzką oraz Inicjatywę Trójmorza, a także Unia Europejską czy ONZ.

"Chciałbym, żeby pani prezydent wyjechała z naszego kraju z przekonaniem, że Polska jest krajem przyjaznym, jest partnerem, który z całą pewnością będzie wspierał wszystkie demokratyczne procesy, które dzieją się w Mołdawii i będzie wspierał tych polityków, którzy dążą do tego, aby Mołdawia była krajem otwartym, współdziałającym z innymi państwami, by w Mołdawii pogłębiały się procesy demokratyczne i aby obywatele mieli poczucie, że rzeczywiście decydują o losach swojego kraju, że naprawdę wybierają tych, których chcą mieć jako rządzących" - mówił Duda

Podziękował też prezydent Sandu za opiekę nad mniejszością polską mieszkającą w Mołdawii.

Prezydent wskazał, że za trzy tygodnie w Mołdawii odbędą się przyspieszone wybory parlamentarne. "Trzymamy kciuki, żeby wybory, które nadchodzą, wyłoniły stabilną większość parlamentarną, aby one umożliwiły także w związku z tym na przyszłość stabilizację kraju i pozwoliły na realizację reform, które są Mołdawii potrzebne dla dalszych zmian ustrojowych, gospodarczych, dla osiągania i pogłębiania standardów demokratycznych, budowania w kraju praworządności" - mówił prezydent RP.

Prezydent Sandu powiedziała, że "Republika Mołdawii wybrała drogę europejskiej modernizacji", czego dowodem - jak stwierdziła - były głosy oddane na nią w niedawnych wyborach prezydenckich. Wyraziła nadzieję, że także w trakcie przyspieszonych wyborów parlamentarnych, które odbędą się 11 lipca, ta "europejska droga Mołdawii zostanie potwierdzona". Wyraziła uznanie dla "otwartości polskich władz" w kwestii wsparcia organizacji głosowania w tych wyborach dla obywateli Mołdawii mieszkających w Polsce.

"Doceniamy konsekwentną pomoc Polski dla europejskich aspiracji naszego kraju, a także dla podtrzymania włączenia Republiki Mołdawii do europejskich programów pomocowych. Zaznaczam tutaj także znaczenie planu odbudowy gospodarczej w wysokości 600 mln euro zaoferowanych niedawno naszemu krajowi przez Komisję Europejską, co pomoże nam w odbudowaniu gospodarki, wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzeniu nowych miejsc pracy" - oświadczyła.

Sandu dodała, że Polska jest jednym z państw założycieli Partnerstwa Wschodniego, w którym to unijnym programie "Mołdawia z dużym sukcesem bierze udział od ponad 10 lat". "Liczymy na wsparcie, a także na wizję ze strony Polski, jeśli chodzi o umocnienie współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego" - powiedziała prezydent Mołdawii.

Zaznaczyła, że jej kraj śledzi też z dużym zainteresowanie rozwój Inicjatywy Trójmorza. "Uważamy, że wkład Mołdawii w tę inicjatywę mógłby być dodatkowym czynnikiem stabilności na granicach Unii Europejskiej" - oświadczyła Sandu.

Zaznaczyła, że "Polska jest bardzo ważnym źródłem bezpieczeństwa w regionie". "Chcielibyśmy doprowadzić do wzmocnienia współpracy między naszymi krajami także w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa cybernetycznego" - mówiła prezydent Mołdawii.

Jak zaznaczyła, jej kraj docenia włączenie go przez Polskę do grupy państw otrzymujących Polską pomoc rozwojową.