Ministrowie zebrali się w celu przygotowania szczytu NATO, zaplanowanego na 14 czerwca. „Ministrowie poruszyli szereg kwestii, w tym dotyczących Afganistanu, Białorusi, Rosji i Chin; ogólnie rzecz biorąc - potrzebę przystosowania się NATO do nowej ery rosnącej globalnej konkurencji” – powiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

„Stajemy przed szeregiem wyzwań dla naszego bezpieczeństwa, z którymi musimy się wspólnie zmierzyć, ponieważ żaden kraj i żaden kontynent nie mogą sobie z nimi poradzić samodzielnie. W tym kontekście ministrowie zajęli się agendą NATO 2030, dotyczącą dalszego dostosowywania NATO do przyszłości” – dodał.

Stoltenberg podkreślił, że dyskusje ministrów dotyczyły sposobów wzmocnienia NATO jako niezbędnego forum dla transatlantyckiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz wysiłków na rzecz wzmocnienia obrony zbiorowej, potwierdzenia zobowiązania do inwestycji w obronę z 2014 roku oraz pełnego wdrożenia wszystkich decyzji, mających na celu wzmocnienie pozycji NATO.

Ministrowie zajęli się także kwestią przyjęcia bardziej zintegrowanego podejścia do ochrony infrastruktury krytycznej.

„Omówiliśmy również konkretne sposoby zwiększenia naszej przewagi technologicznej i zapobiegania lukom technologicznym wśród sojuszników” – powiedział sekretarz generalny. Dodał, że sojusznicy „rozważają ustanowienie akceleratora innowacji w dziedzinie obronności – nowego centrum sprzyjającego szerszej współpracy między Sojusznikami w zakresie technologii, wspieranego dodatkowymi funduszami od krajów, które zdecydują się na uczestnictwo”.

NATO 2030 ma również na celu wzmocnienie roli Sojuszu w zachowaniu międzynarodowego porządku opartego na zasadach, który - według Stoltenberga - „jest kwestionowany przez autorytarne reżimy, takie jak Rosja i Chiny”. Obejmuje to wzmacnianie istniejących partnerstw i budowanie nowych, w tym w regionie Azji i Pacyfiku, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Ministrowie omówili też intensyfikację szkoleń, a także prace nad skutkami wpływu zmian klimatu na bezpieczeństwo. „Wreszcie istnieje powszechna zgoda co do konieczności rozpoczęcia prac nad następną Koncepcją Strategiczną NATO, ponieważ nasze środowisko strategiczne znacznie się zmieniło od 2010 roku” – powiedział sekretarz generalny. Podkreślił, że adaptacja NATO będzie wymagała od członków Sojuszu dalszego inwestowania w obronę oraz „silnego przesłania jedności i determinacji”.

Ministrowie spraw zagranicznych omówili także dalsze kierunki zaangażowania NATO w Afganistanie oraz rozwój sytuacji na Białorusi.

„Zdecydowanie potępiliśmy poważne łamanie przez Białoruś międzynarodowych zasad lotnictwa cywilnego oraz podstawowego prawa do wolności słowa i z zadowoleniem przyjmuję sankcje ze strony sojuszników NATO i Unii Europejskiej” – powiedział Stoltenberg. „To pokazuje, jak ważne jest, aby kraje o podobnych poglądach były razem” - dodał.