Chodzi o przepis, zgodnie z którym nieobecność z tytułu choroby przypadającej w czasie ciąży, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, trwająca nieprzerwanie nie dłużej niż 182 dni w okresie każdego roku kalendarzowego, nie stanowi czasowej niemożności wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.

Poprawkę zakładającą wykreślenie wszystkich pozostałych przepisów nowelizacji poza tym jednym, zaproponował na środowym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki. Poprawka została w środę przyjęta przez komisję. W czwartek zyskała też poparcie większości senatorów.

Nowelizację wraz z wprowadzoną do niej poprawką poparło 96 senatorów, nikt nie był przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu.

Reklama

Wcześniej poprawkę KO poparło 48 senatorów, przeciw było 47. Głosów wstrzymujących nie było.

Prezydent Andrzej Duda podpisał na początku marca ustawę o służbie zagranicznej, która zakłada m.in. stworzenie nowej funkcji Szefa Służby Zagranicznej, zmianę naboru kadr do służby zagranicznej i możliwość powoływania przez głowę państwa odrębnych ambasadorów na placówkach dyplomatycznych. Ustawa wchodzi w życie trzy miesiące po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw, do czego doszło również na początku marca.

Reklama

Nowela tej ustawy, która wprowadza m.in. definicję rodziny i rozszerza ochronę kobiet w ciąży, została przyjęta przez rząd w połowie maja i skierowana do prac parlamentarnych w trybie pilnym. Sejm uchwalił ją na posiedzeniu 20 maja br.

Zgodnie z nowelą nieobecność z tytułu choroby przypadającej w czasie ciąży, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, trwająca nieprzerwanie nie dłużej niż 182 dni w okresie każdego roku kalendarzowego, nie stanowi czasowej niemożności wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.

W noweli znalazła się też definicja "członka rodziny" pracownika służby zagranicznej. Według noweli będzie to: małżonek, dzieci własne, dzieci małżonka, przysposobione oraz inne dzieci wzięte na utrzymanie i wychowanie w ramach rodzin zastępczych w wieku do 18 lat, bądź będące w wieku określonym odrębnymi przepisami dotyczącymi zasiłków, a także osoby niepełnosprawne niezdolne do samodzielnej egzystencji, wymagające stałej opieki członka służby zagranicznej.

Ponadto w nowelizacji ustawy znalazł się przepis dotyczący zachowania do czasu zakończenia wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej prawa do otrzymania dodatku cywilnego, w przypadku gdy pracownik służby zagranicznej w dniu wejścia w życie ustawy otrzymuje dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego.

Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta zakłada m.in. oprócz utworzenia odrębnego stanowiska Szefa Służby Zagranicznej, zmianę struktury stopni dyplomatycznych. Najwyższym stopniem będzie minister-pełnomocny, a nie jak obecnie ambasador. Ustawa przewiduje też zmianę zasad naboru kandydatów do służby zagranicznej oraz udostępnienie archiwów MSZ obejmujących okres do 1990 r. Instytutowi Pamięci Narodowej. W myśl przyjętych poprawek dyplomata może być oddelegowany do Kancelarii Prezydenta; sam prezydent będzie mógł powoływać ambasadorów-specjalnych.