Stopień obsadzonych stanowisk w korpusie osobowym logistyki wynosi 18 proc. - poinformował szef zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego płk Mariusz Skulimowski. Zapewnił, że wojsko realizuje już "działania zaradcze" - wprowadziło m.in. poprawki do etatów wojskowych i zwiększyło zatrudnianie bazowe cywilów.

Na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji obrony posłowie wysłuchali informacji szefa MON na temat stanu logistyki wojskowej w Polsce. W imieniu ministra informację taką przedstawił m.in. szef Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego płk Mariusz Skulimowski.

Przyznał, że "korpus osobowy logistyki jest jednym z najliczniejszych korpusów w siłach zbrojnych". Podkreślił, że żołnierze logistyki pełnią służbę we wszystkich jednostkach, "w tym w składzie wojsk operacyjnych".

Jak podał płk Skulimowski, obecnie żołnierze o specjalizacji logistycznej "stanowią 30 procent Sił Zbrojnych RP". Według niego "w korpusie osobowym logistyki występuje łącznie 41 012 stanowisk służbowych". Dla oficerów jest to 4143 stanowisk, dla podoficerów - 12 620, a dla szeregowych - 24 249.

"Stopień obsadzonych stanowisk w korpusie osobowym logistyki wynosi 18 procent" - podał szef P4. Jak wyjaśnił "związane jest to z obniżonymi w poprzednich latach limitami kształcenia logistyków na uczelniach wojskowych, nie realizowaniem naboru w latach 2002-2005, a także znacznym obciążeniem zadaniami realizowanymi w służbach logistycznych".

Zapewnił jednak, że podejmowane są "działania zaradcze w celu ukompletowania" - uzupełnienia tych braków. Dodał, że te działania opracowano w Inspektoracie Wsparcia w maju 2020 r. Ponadto w 2021 r. "wprowadzono poprawki do etatów w Wojskowych Oddziałach Gospodarczych (WOG) umożliwiające czasowe wyznaczanie oficerów młodszych na stanowiska szefów służb".

Wyjaśnił też, że korpus osobowy logistyki wzmocniony jest "potencjałem osobowym pracowników wojska, stanowiących istotne ogniwo w realizacji zadań w strukturze organizacyjnej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Poinformował, że obecnie zwiększono limit zatrudnienia bazowego pracowników cywilnych wojska dla WOG o 519 stanowisk, do łącznej liczby 22 754 stanowisk w Inspektoracie.

Pomimo tego szef P4 zapewnił, że struktura organizacyjna logistyki "zapewnia właściwe planowanie zadań zabezpieczenia logistycznego na rzecz Sił Zbrojnych".

Na posiedzeniu komisji głos zabrał też płk Artur Kępczyński, pełniący obowiązki szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Także on zapewnił, że "Inspektorat Wsparcia, jako główny element logistyki wykonawczej sprawnie realizuje postawione przed nim zadania".