Zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki nadal pozostaje obowiązkowe w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, sklepach, kościołach, szkołach, kinach, teatrach i innych budynkach użyteczności publicznej.

Pozostałe zmiany:

Transport zbiorowy

Reklama

100 proc. liczby miejsc siedzących lub

50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych)

Gastronomia

Dopuszczalna będzie działalność ogródków gastronomicznych na świeżym powietrzu. Dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)

Kultura

Kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu: maks. 50-procentowe obłożenie

Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego

Edukacja

Nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych

Nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich

Reżim sanitarny m.in. wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy

Sport

Obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności

Zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit 150 osób

Kolejne obostrzenia zostaną poluzowane 21 maja.