Projekt został przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projektowana ustawa dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie przepisów tzw. „ustawy o płatnościach”. Chodzi m.in. o określenie ostatecznego terminu na zgłoszenie zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność dla rolników. Nowe rozwiązania dotyczą także umożliwienia przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność.

Określono, że ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o dopłaty będzie do 31 maja roku, w którym wniosek został złożony. Upoważniono ministra rolnictwa i rozwoju wsi do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają rolnikom dokonanie tego w podstawowych terminach (chodzi np. o powódź, suszę, przymrozki itp.).

Projektowana ustawa wprowadza przepisy dotyczące możliwości wykorzystania tzw. zdjęć geotagowanych, wykonanych i przesyłanych przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie o przyznanie dopłat bezpośrednich czy płatności do tytoniu oraz innych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Według projektu, prezes ARiMR będzie mógł udostępniać dane przestrzenne pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych.

Projekt umożliwia partnerom Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich składanie wniosków o wybór operacji oraz innych dokumentów drogą elektroniczną.

Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a przepisy dotyczące udostępniania danych przez ARiMR zaczną obowiązywać 12 czerwca 2021 r.