Działalność Kościoła rzymskokatolickiego pozytywnie ocenia 43 proc. badanych, natomiast 46 proc. wypowiedziało się o niej z dezaprobatą - wynika z najnowszego badania CBOS. Oznacza to pogorszenie się ocen w stosunku do badań ze stycznia oraz z września ub.r.

Pozytywnymi ocenami Kościoła rzymskokatolickiego najbardziej wyróżniają się osoby uczestniczące w praktykach religijnych przynajmniej raz, a szczególnie kilka razy w tygodniu, zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, ankietowani deklarujący poglądy prawicowe, badani mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, po 54. roku życia oraz mieszkańcy wsi.

Dezaprobatę, poza niezaangażowanymi religijnie, najczęściej wyrażają potencjalni wyborcy Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 Szymona Hołowni, osoby o lewicowej orientacji politycznej, respondenci w wieku od 25 do 44 lat, mieszkańcy największych miast, najlepiej wykształceni oraz uzyskujący wysokie dochody per capita.

Jak zauważają autorzy badania z CBOS, od poprzedniego pomiaru w styczniu tego roku postrzeganie działalności Kościoła rzymskokatolickiego pogorszyło się. W styczniu pozytywnie działalność Kościoła oceniało 46 proc. respondentów, negatywnie 42 proc. Także w stosunku do badania sprzed pół roku postrzeganie Kościoła pogorszyło się. We wrześniu ub.r. działalność Kościoła pozytywnie oceniało 49 proc. ankietowanych, a negatywnie 41 proc.

Badanie przeprowadzono od 1 do 11 marca 2021 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1154 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 44,5 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 41,2 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 14,3 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.