Otrzymaliśmy pozytywną ocenę wiarygodności i wypłacalności pomimo koronakryzysu; agencja Fitch wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne, liczymy, że taka rekomendacja przysłuży się naszym działaniom w ramach tarcz antykryzysowych, jak i inwestycyjnym - oświadczył rzecznik rządu Piotr Müller.

Agencja Fitch utrzymała w miniony piątek rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. Fitch wskazał na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę.

Rzecznik rządu komentując tę decyzję podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że "nasz kraj otrzymał pozytywną ocenę wiarygodności i wypłacalności pomimo koronakryzysu".

"Agencja wskazuje też na mocne fundamentu makroekonomiczne w związku z tym liczymy, że taka rekomendacja też przysłuży się naszym działaniom zarówno w ramach tarcz antykryzysowych, jak i działaniom inwestycyjnym, które chcemy podejmować w tym roku, w momencie kiedy zakończy się kryzys związany z koronawirusem" - powiedział Müller.

Prognozowana wysokość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w latach 2021-2022 została zrewidowana przez Fitch odpowiednio do 5,7 proc. oraz 3,7 proc.

Ministerstwo Finansów podało w piątek, że agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

MF zwróciło uwagę, że agencja Fitch wskazała na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę, która jest wspierana przez rozsądnie prowadzoną politykę gospodarczą i monetarną. Według Fitch pandemia koronawirusa odpowiada za spadek PKB w 2020 roku jedynie o 2,7 proc., dzięki silnemu wzrostowi konsumpcji i eksportu.

Resort w komunikacie podał, że podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową "A" lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB.

Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy, w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej "A". Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku długotrwałego wzrostu długu publicznego z powodu braku konsolidacji finansów publicznych w perspektywie średniookresowej, wymagalności potencjalnych zobowiązań lub osłabienia wzrostu gospodarczego.