Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka ma nadzieję, że projekt ws. społecznych agencji najmu niebawem trafi do parlamentu i zostanie uchwalony w pierwszej połowie roku. Spodziewamy się, że SAN-y zaczną działać w drugiej połowie roku - dodała.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i innych ustaw. Zakłada on m.in. wprowadzenie do porządku prawnego społecznych agencji najmu (SAN), czyli modelu pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych.

Wiceszefowa MRPiT zaznaczyła w rozmowie z PAP, że model SAN ma na celu łagodzenie niekorzystnego wpływu epidemii na rynek najmu, a jednocześnie wspierać osoby, które mają trudności w samodzielnym uzyskaniu mieszkania na warunkach rynkowych. Wskazała, że społeczne agencje najmu są rozwiązaniem o charakterze systemowym, ciągłym, ale nabrały szczególnego znaczenia zwłaszcza w ostatnim roku, kiedy rynek najmu przeżywał perturbacje wywołane pandemią.

„Proponowane przepisy mają więc dodatkowo wzmocnić działania antykryzysowe” – podkreśliła Kornecka. Jak dodała, wielu wynajmujących zmaga się obecnie z sytuacją, w której mieszkania na wynajem stoją puste ze względu na pandemię – część byłych najemców pracuje zdalnie, a studenci rezygnują z wynajmu ze względu na możliwość studiowania online.

"Społeczne agencje najmu są więc pośrednikami pomiędzy osobami, które oferują mieszkanie na wynajem, a tymi w trudnej sytuacji życiowej. Mogą to być np. osoby starsze lub samotne kobiety z dziećmi, które pilnie potrzebują mieszkania, ale nie są w stanie go kupić, ani wynająć w cenie rynkowej" - wyjaśniła wiceminister.

Jak mówiła, SAN łączy ze sobą obie strony, oferując właścicielowi mieszkania jego dzierżawę w długiej perspektywie np. kilku lat, a także zwolnienie zysków z najmu z podatku dochodowego i zwolnienie usługi dzierżawy z VAT. "Wynajmujący z kolei jest w stanie uiszczać czynsz, bo nie będzie on w cenie rynkowej, może też ubiegać się o dopłatę do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start” – powiedziała Kornecka.

Jednocześnie zwróciła uwagę na społeczny aspekt rozwiązania: SAN nie zarabia ani na dzierżawie mieszkania od właściciela, ani na wynajęciu go lokatorowi.

"Mam nadzieję, że projekt ustawy niebawem trafi do parlamentu i w pierwszej połowie roku przepisy zostaną uchwalone. Ponieważ SAN-y mogą powstawać w zasadzie od razu od momentu wejścia w życie przepisów, bo nie jest do tego potrzebna żadna infrastruktura, to spodziewamy się, że w drugiej połowie roku zaczną one funkcjonować” – stwierdziła Kornecka.

Dodała, że już w trakcie vacatio legis gminy mogą podejmować uchwały o kryteriach, jakie będę stosowały w doborze lokatorów do SAN. Społeczne agencje najmu będą musiały zawrzeć umowy z gminą i skontaktować się z osobami, które wynajmują mieszkania, zainteresowanymi pośrednictwem SAN.