Lewica zaprezentowała we wtorek wstępny projekt ustawy o zawodzie psychologa i zaapelowała do rządu, sił politycznych oraz ugrupowań społecznych o włączenie się w konsultacje. "Ten projekt nie ma barw politycznych" - podkreśliła posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Dziś, wraz ze związkiem zawodowym psychologów, prezentujemy wstępny projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów" - ogłosiła Dziemianowicz-Bąk na konferencji prasowej zorganizowanej przez parlamentarny klub Lewicy oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów.

"Chciałabym skierować ten projekt do dalszych społecznych konsultacji. Zapraszam wszystkie ugrupowania polityczne do udziału w posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. uregulowania zawodu psychologa, na specjalne posiedzenie 15 marca. Zapraszam wszystkie organizacje społeczne, które chciałby się włączyć w prace nad projektem, w konsultację tego projektu, a przede wszystkim kieruję swój apel i prośbę do przedstawicieli rządu: do ministra edukacji, do ministra pracy, do ministra zdrowia, o włączenie się w dyskusję i konsultację tego projektu" - zaapelowała posłanka. "Ten projekt nie ma barw politycznych" - dodała Dziemianowicz-Bąk.

"Coraz częściej i coraz głośniej mówimy o potrzebie reformy psychiatrii dziecięcej. Coraz częściej jest mowa o potrzebie reformy edukacji włączającej, o psychologu w każdej szkole. Te wszystkie zmiany, żeby mogły być rzetelnie podjęte, wymagają poczynienia jednego fundamentalnego kroku - ustawowego uregulowania zawodu psychologa" - argumentowała posłanka. "Za rogiem czai się kolejna pandemia; po pandemii koronawirusa przyjdzie czas pandemii depresji, zaburzeń psychicznych wymagających wsparcia psychologicznego" - zauważyła.

Ustawa o zawodzie psychologa ma uregulować zasady i warunki uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu psychologa oraz zasady go wykonywania, a także organizację samorządu zawodowego psychologów.

Projekt zaprezentowany przez posłankę Lewicy powstał jako wynik prac zespołu parlamentarnego pod kierownictwem Dziemianowicz-Bąk powołanego w tym celu, w "ścisłej współpracy" z przedstawicielami związku zawodowego psychologów. "Zapraszamy do konsultacji przepisów dotyczących stażu zawodowego psychologa, listy psychologów, jednostek samorządu zawodowego i odpowiedzialności dyscyplinarnej" - podkreślił szef legislacji Lewicy Dariusz Standerski.

"Do dnia dzisiejszego psycholodzy nie mają swojego samorządu. Brak samorządu skutkuje tym, że nie ma prawa do wykonywania zawodu, że nie są wyznaczone określone standardy pracy, nie ma rejestru psychologów. Tak naprawdę polski obywatel nie wie, czy faktycznie trafia do psychologa, czy do osoby, która podaje się za psychologa" - tłumaczyła obecna na konferencji przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów Katarzyna Sarnicka.