W Polsce szara strefa w grach hazardowych online od dwóch lat utrzymuje się poniżej średniej dla UE - wynika z przekazanych PAP danych Ministerstwa Finansów. Zgodnie z nimi w 2020 r. szara strefa w tej branży wyniosła w Polsce 17,5 proc., wobec 25,9 proc. w UE.

Z danych udostępnionych przez resort finansów wynika, że szara strefa na rynku hazardu online w 2016 r. wyniosła 79,6 proc., w 2017 r. - 42 proc., w 2018 - 32 proc., w 2019 - 22,5 proc., a w 2020 r. - 17,5 proc. Średnie dane dla UE mówią o szarej strefie odpowiednio w tych latach w wysokości: 41,3 proc., 35,2 proc., 31,7 proc., 26,6 proc., 25,9 proc.

Szara strefa w zakładach wzajemnych wyniosła w Polsce w 2020 r. 9,4 proc. (po spadku z 12,4 proc. rok wcześniej) , wobec średniej dla UE w wysokości 25,7 proc. (spadek z 26,3 proc.) Natomiast w grach kasynowych szara strefa w Polsce wyniosła w zeszłym roku 40,3 proc. po spadku z 59,5 proc. w 2019 r. wobec średniej w UE w wysokości 40,8 proc. (po spadku z 44,4 proc.).

"Przedstawione dane potwierdzają, że funkcjonujące ramy prawne w zakresie regulacji rynku gier hazardowych, a także wprowadzone nowelizacją ustawy o grach hazardowych instrumenty tj.: blokowanie dostępu do stron internetowych oferujących nielegalne gry hazardowe, zakaz świadczenia usług płatniczych przez dostawców tych usług na rzecz nielegalnie funkcjonujących podmiotów oraz umożliwienie, w formie monopolu państwa organizacji gier hazardowych przez sieć Internet, znacząco wpłynęły na zmniejszanie poziomu szarej strefy w grach świadczonych przez Internet, a w konsekwencji przekierowanie graczy z szarej strefy do legalnych operatorów" - komentuje Ministerstwo Finansów.

Zwrócono uwagę, że rok 2020 był pierwszym, w którym szara strefa w Polsce w zakresie gier kasynowych online kształtowała się poniżej średniej UE. "Oznacza to, że jedyne legalne kasyno internetowe działające w ramach monopolu państwa (www.totalcasino.pl) w okresie dwóch lat swojej działalności dynamicznie przejmując graczy z nielegalnego rynku objęło już blisko 60 proc. polskiego rynku" - wyliczył resort finansów.

Według MF dane te pokazują, że w Polsce w latach 2016-2020 obserwuje się kontynuację malejącego trendu udziału szarej strefy w grach hazardowych ogółem świadczonych przez internet, których udział w tym okresie spadł ponad czterokrotnie (z 79,6 proc. do 17,5 proc.).

"W konsekwencji szara strefa w Polsce w grach hazardowych online ogółem, już od dwóch lat jest poniżej średniej UE" - podkreślono.

Z informacji resortu finansów wynika, że segmentem najbardziej dotkniętym skutkami pandemii są kasyna, które w 2020 r. odnotowały ok. 25 proc. spadek przychodów. Prognoza na ten rok wskazuje wzrost o 15 proc., co oznacza, iż rynek ten - z przychodami w wysokości 5 mld zł - będzie nadal poniżej poziomu z 2019 r.

"Segmenty rynku, których kanałem sprzedaży jest sieć Internet inaczej reagowały na zaistniałą sytuację. Sprzedaż gier kasynowych przez Internet (realizowana w formie monopolu państwa) wzrosła ponad dwukrotnie. Zakłady wzajemne, w których udział sprzedaży online ma 85 proc., wzrosły o 6 proc. w 2020 r. i przewiduje się ich dalszy dynamiczny wzrost w 2021 r. na poziomie 20 proc., m.in. w związku z organizacją odroczonych wydarzeń sportowych" - przewiduje Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo spodziewa się także, że w tym roku przychody z gier kasynowych online wzrosną o 30 proc. (do 11,39 mld zł), po wzroście o 120,4 proc. w 2020 r. (do 8,76 mld zł)

Zwrócono uwagę, że znaczne wzrosty odnotowują salony gier na automatach (realizowane w formie monopolu państwa), mimo iż jest to kanał sprzedaży naziemnej, które wynikają przede wszystkim z systematycznie rozwijającej się od 2018 r. sieci salonów. MF spodziewa się w tym roku wzrostu przychodów salonów gier na automatach o 135 proc. (do 3,08 mld zł, wobec 1,31 mld zł w 2020 r. i 0,63 mld zł w 2019 r.)

Z prognoz MF wynika, że w 2021 r. przychody całego rynku gier hazardowych w Polsce mają wzrosnąć o 24,1 proc. osiągając wartość 33,5 mld zł.

Jak wyjaśnia resort finansów, szacunki dotyczące kształtowania się w latach 2016 – 2020 udziału szarej strefy na polskim rynku gier hazardowych online na tle innych państw Unii Europejskiej zostały oparte w całości na danych niezależnej spółki badającej światowe rynki gier hazardowych H2 Gambling Capital (H2) w zakresie tzw. przychodu organizatora (lub przychodu brutto), liczonego jako różnica przychodów z gier hazardowych i wypłaconych wygranych. Podmiot ten prowadzi szacunki szarej strefy na rynku w grach hazardowych świadczonych przez internet, która definiowana jest jako aktywność hazardowa online między graczem a operatorem zlokalizowanym/regulowanym poza jurysdykcją.

Średnia dla Unii Europejskiej została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji.