O wejściu w życie ustawy poinformowała na Twitterze sama Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. "Dziś weszła w życie nowa ustawa o rezerwach strategicznych. Agencja przekształca się w Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, która podlegać będzie pod #KPRM ❗ Dzięki nowym zadaniom wynikającym z ustawy możemy jeszcze sprawniej wspierać państwo w sytuacjach kryzysowych" - napisano.

Celem ustawy jest zabezpieczenie Polski na wypadek zagrożeń, mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niektórych towarów i dóbr na rynku, a tym samym negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa, w tym dla życia i zdrowia obywateli.

Ustawa przewiduje, że Agencję Rezerw Materiałowych - pozostającą w gestii ministra właściwego ds. energii - zastąpi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nadzorowana przez premiera. W sytuacjach kryzysowych nowa Agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych.

Ustawa poszerza zakres zadań, które do tej pory były realizowane przez Agencję Rezerw Materiałowych, zwiększa też katalog rezerw.

Podstawowym trybem udostępniania rezerw strategicznych ma być decyzja premiera. Rezerwy będą mogły też być udostępniane w innych okolicznościach niż kryzysowe. Premier będzie miał prawo nieodpłatnie udostępnić określony specjalistyczny sprzęt techniczny np. na wsparcie celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę na początku lutego. Poprzedziło ją spotkanie w BBN z przedstawicielami rządu: szefem KPRM Michałem Dworczykiem oraz z kierownictwem Agencji Rezerw Materiałowych. Szef BBN Paweł Soloch mówił po nim, że prezydent przed podjęciem decyzji w tej sprawie "odbywa szersze konsultacje, przede wszystkim z osobami, które tę ustawę pilotowały".

Dworczyk wskazywał, że to co najistotniejsze w ustawie, "to zmiany, które pozwalają na zwiększenie efektywności działania Agencji Rezerw Materiałowych". Dodał, że Agencja jest obecnie jednym z najważniejszych podmiotów, dzięki którym realizowany jest Narodowy Program Szczepień.