W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jak napisano, "ma on na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2".

W projekcie przewiduje się przedłużenie większości wprowadzonych wcześniej ograniczeń do dnia 28 lutego 2021 r.

"Przewiduje się dodatkowe zwolnienie z odbywania kwarantanny dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów, sędziów, powracających do Polski ze zgrupowań zagranicznych" - czytamy.

Reklama

Jak podano, "projektowany przepis ma umożliwić członkom kadry narodowej, w tym przygotowujących się do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 oraz XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020, a także członkom ich sztabów szkoleniowych i ekip towarzyszących powrót do Polski ze zgrupowań zagranicznych oraz zawodów zagranicznych bez konieczności odbycia kwarantanny, co pozwoli na zachowanie niezbędnej ciągłości procesu szkolenia sportowego".

W projekcie zwrócono uwagę, że "zgrupowania zagraniczne szczególnie w okresie zimowo-wiosennym organizowane w ciepłych strefach klimatycznych są niezbędne dla możliwości prowadzenia treningu specjalistycznego".

"Otworzenie obiektów sportowych na otwartym powietrzu umożliwi prowadzenie szeroko rozumianej amatorskiej aktywności sportowej m.in. na boiskach piłkarskich, stokach narciarskich itp. (sport zawodowy już posiada takie możliwości)" - czytamy.

Regulacja przewiduje umożliwienie uczestniczenia w szkoleniu i współzawodnictwie zawodnikom Akademickiego Związku Sportowego w celu zapewnienia ciągłości realizacji szkolenia zawodnikom Akademickiego Związku Sportowego, którzy są zapleczem kadr narodowych pzs i przygotowują się do Akademickich Mistrzostw Świata oraz Uniwersjady.

Dodatkowo projektowana regulacja umożliwi realizowanie kursów, szkoleń i egzaminów, które są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa i prawidłowego prowadzenia szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz które są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów wodnych.

Ponadto przewiduje się m.in. umożliwienie prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a także m.in. teatrów, przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego.