O podpisaniu przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Wprowadzane zmiany dotyczą generalnie procedury udzielania informacji z KRK. Jak podkreślał resort, każdego roku do KRK wpływa około 3 mln zapytań i wniosków o udzielenie informacji, a obecnie nie jest możliwa pełna automatyzacja procesu udzielania informacji z Rejestru. "W efekcie czas udzielania informacji może negatywnie wpływać na interes osób lub podmiotów, które chcą je otrzymać, np. na potrzeby prowadzonych postępowań karnych, postępowań przetargowych lub koncesyjnych albo zatrudnienia pracowników" - zaznaczał resort.

Po zmianach możliwe będzie udzielanie – w określonych sytuacjach i określonym podmiotom – informacji opatrzonej kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną za pomocą usługi sieciowej (webservice). "Pieczęć nie będzie nadawana przez człowieka, ale przez system teleinformatyczny, co pozwoli na pełne zautomatyzowanie procesu udzielania informacji i umożliwi otrzymanie informacji z KRK niemal natychmiast" - wyjaśniono. Takie rozwiązanie ma usprawnić procedury wydawania zaświadczeń z KRK, a także zaświadczeń wydawanych przez inne organy administracji publicznej.

Reklama

Poza umożliwieniem wydawania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, ustawa zawiera także ułatwienia dla sądów, prokuratury i policji. Chodzi o nową usługę sieciową udostępniania informacji z KRK dla tych podmiotów.

Jak wskazano, obecnie to te instytucje "przesyłają około 70 proc. zapytań i wniosków o udzielenie informacji z KRK". "Po zmianach podmioty te – za pomocą aplikacji, którymi dysponują – będą mogły wysłać do systemu KRK żądanie udzielenia informacji. Na podstawie takiego żądania nastąpi automatyczne przeszukanie i weryfikacja danych. Odpowiedź zostanie udzielona bez udziału pracownika KRK" - wyjaśniał resort sprawiedliwości.