Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podwyższył prognozę globalnego PKB na ten rok o 0,3 pkt proc. wobec oczekiwań z października ub.r. do 5,5% oraz podtrzymał prognozę na 2022 r. na poziomie 4,2%.

"Choć niedawne zatwierdzenie szczepionek zwiększyło nadzieje na przełom w pandemii w dalszej części tego roku, nowe fale i warianty wirusa są źródłem obaw z punktu widzenia perspektyw. Pośród wyjątkowej niepewności, prognozujemy wzrost globalnej gospodarki o 5,5% w 2021 r. i 4,2% w 2022 r. Prognoza na 2021 r. została podwyższona o 0,3 pkt proc. wobec poprzednich oczekiwań, co odzwierciedla oczekiwania poprawy aktywności - dzięki szczepionkom - w dalszej części roku oraz dodatkowe narzędzia wsparcia w kilku dużych gospodarkach" - czytamy w raporcie "World Economic Outlook Update, January 2021".

Fundusz prognozuje, że PKB USA wzrośnie o 5,1% w tym roku i o 2,5% w roku przyszłym (co oznacza zmiany prognoz wobec października ub.r. odpowiednio o: +2 pkt i -0,4 pkt).

Prognoza MFW dla strefy euro zakłada, że PKB wzrośnie o 4,2% w 2021 r. i o 3,6% w 2022 r. (odpowiednio: -1 pkt i +0,5 pkt wobec oczekiwań z października).

W przypadku Niemiec prognozowany wzrost PKB na ten rok wynosi 3,5% (-0,7 pkt wobec października) oraz 3,1% w 2022 roku (bez zmian wobec października).

MFW prognozuje też, że PKB Chin zwiększy się w tym roku o 8,1% (-0,1 pkt wobec października) i o 5,6% w roku przyszłym (-0,2 pkt wobec października).