Spadek PKB w Polsce wyniósł w ub.r. ok. 3-3,5%, - szacuje wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Według Gowina, Polska, na tle państw Unii Europejskiej, stosunkowo łagodnie przeszła osłabienie gospodarcze wywołane pandemią.

"Oceniam, że recesja w 2020 roku będzie w przedziale między 3%, a 3,5%"- powiedział Gowin podczas konferencji prasowej w Krakowie.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński szacował ostatnio spadek PKB za 2020 rok na "nawet poniżej 3%".

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 analityków w okresie 18 grudnia ub.r. - 11 stycznia 2021 r., zakłada spadek na poziomie 3% w 2020 r.