W czwartek rano w Sejmie odbywa się pierwsze czytanie nowego rządowego projektu zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Poprzednią nowelizację ustawy o działach zawetował prezydent Andrzej Duda. Obecny projekt, podobnie jak zawetowana nowelizacja, zakłada wyodrębnienie nowego działu leśnictwo i łowiectwo, natomiast nie ma w nim przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej, a ponadto nie powstanie, zakładane w poprzedniej nowelizacji, Narodowe Centrum Sportu.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rafał Siemianowski przedstawiając projekt wskazywał, że proponowane przepisy "mają na celu dostosowanie struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów, będącej odpowiedzią na wyzwania wywołane pandemią koronawirusa".

"Zmiany mają na celu zwiększenie efektywności działania administracji rządowej. Skonsolidowanie procesu decyzyjnego w gestii mniejszej liczby członków Rady Ministrów wymaga korekt optymalizujących w działach administracji rządowej" - mówił.

Wskazał, że w projekcie proponuje się wyodrębnienie trzech nowych działów w administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz Centrum Administracyjne Rządu. Jak dodał, w konsekwencji tych zmian powstaje konieczność określenia spraw objętych nowymi działami administracji.