"Ustawa wydłuża termin, w którym zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem lub Polska Agencja Żeglugi Powietrznej mogą złożyć wniosek do właściwego wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego do 31 grudnia 2025 r." - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Dotychczasowe przepisy umożliwiały to do 31 grudnia 2020 r.

Jak czytamy, zgodnie ze specustawą lotniskową inwestycja w zakresie lotniska użytku publicznego oznacza budowę, przebudowę lub rozbudowę lotniska użytku publicznego lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego.

"Przez urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego rozumie się urządzenia i obiekty służące do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego, a także lotnicze urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem" - czytamy.

Jak podkreśliła Kancelaria Prezydenta, wprowadzone rozwiązanie pozwoli na podejmowanie i realizację kolejnych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej, w tym współfinansowanych ze środków unijnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.