Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK w 2019 r. została zatwierdzona 19 listopada tego roku przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a następnie zaprezentowana podczas publicznego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego w dniu 3 grudnia.

Z informacji wynika, że w ubiegłym toku do rozpoznania merytorycznego w TK zostało skierowanych w sumie 155 spraw. 102 z nich stanowiły skargi konstytucyjne, a 23 - pytania prawne. Dwa wnioski skierował prezydent w trybie kontroli prewencyjnej. Jeśli chodzi orzeczenia kończące postępowanie wydane na etapie rozpoznania merytorycznego, TK wydał w ubiegłym roku 31 wyroków, a w 39 przypadkach wydał postanowienia o umorzeniu postępowania.

W komentarzu towarzyszącym informacji TK podkreślił, że w 2019 r. koncentrował się na rozpatrywaniu skarg konstytucyjnych i wniosków, które "dotyczą kwestii najważniejszych dla obywateli". "Jest to dowód na to, że Trybunał jest instytucją proobywatelską, instytucją, której celem jest stanie po stronie obywatela zawsze wtedy, gdy prawo nie jest względem jego praw i wolności odpowiednio ukształtowane" - stwierdzono.

"W 2019 roku przez etap wstępnej kontroli przeszły 232 skargi konstytucyjne, z których 103 przekazano do merytorycznego rozpoznania. Stanowi to największą liczbę skarg konstytucyjnych w historii Trybunału" - czytamy.

Ponadto w 2019 r. do Trybunału wpłynęło 660 tzw. skarg pozornych. "Autorzy wszystkich tych pism, które są nadsyłane do TK poza formalną procedurą, otrzymali szczegółowe odpowiedzi. Były to m.in. skargi obywateli na rozstrzygnięcia sądowe, decyzje administracyjne, spowodowane np. przewlekłością postępowania. Pisanie i wysyłanie takich listów wynika z pewnością z poczucia niesprawiedliwości i bezsilności wobec działań urzędów i organów wymiaru sprawiedliwości, są to często skargi na wykluczenie społeczne. Dla tych osób Trybunał Konstytucyjny stanowi często ostatnią nadzieję" - podał TK.

Do Trybunału wpłynęło też 4026 petycji w różnych sprawach toczących się przed Trybunałem.