Nowe znaki drogowe, np. informujące o długości tuneli czy o fotoradarach, pojawią się na polskich drogach. We wtorek weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury oraz MSWiA w tej sprawie.

Zgodnie z nowymi przepisami, przed tunelami może być umieszczona tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E, oznaczająca kategorię tunelu.

Znak D-37 "tunel" lub odpowiednia tabliczka będą podawać długość tunelu w przypadku, gdy ma on więcej niż pół kilometra.

W tunelach będzie umieszczany także nowy znak drogowy D-50 "zatoka", który będzie informował kierowców o umiejscowieniu w tunelu zatoki, w której będzie można zatrzymać pojazd w razie awarii. W zatoce mogą być umieszczane telefony alarmowe i gaśnice. Rozporządzenie wprowadza również znak "automatyczna kontrola prędkości", dostosowując przepisy do wymagań Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Będzie on informował o umiejscowieniu w danym miejscu drogi systemu automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości jazdy, czyli fotoradarów.

W komunikacie przesłanym w środę PAP napisano, że w związku z objęciem Polski Konwencją Wykonawczą Schengen, rozporządzenie wprowadza znak uzupełniający F-2a "granica państwa", który informuje o przekroczeniu granicy RP na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

W rozporządzeniu zmieniono brzmienie niektórych przepisów, dotyczących pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Dotyczą one m.in. kierunku poruszania się takich pojazdów na skrzyżowaniach.