Blisko 900 bezzwrotnych dotacji dla bezrobotnych, chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą, otrzymają mieszkańcy woj. świętokrzyskiego z funduszy UE, w ramach programu regionalnego. Na przedsięwzięcia, które obejmują także doradztwo biznesowe, będzie przeznaczone ok. 40 mln zł.

Jeszcze we wrześniu Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Kielcach podpisze umowy z przedstawicielami 15 instytucji otoczenia biznesu, które będą realizowały projekty dotacji biznesowych dla osób, które ukończyły 30. rok życia.

„To blisko 40 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dzięki czemu 888 dotacji trafi do mieszkańców regionu” – poinformował w środę w Kielcach podczas konferencji prasowej kierownik zespołu ds. komunikacji, promocji i współpracy z partnerami rynku pracy WUP, Paweł Lulek.

Preferowane w udziale w projektach będą osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, m.in.: długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, mieszkańcy obszarów wiejskich, osoby po 50. roku życia, z niepełnosprawnościami, odchodzące z rolnictwa.

W kryteriach wyboru uczestników istotna będzie ocena pomysłu biznesowego, kwalifikacje kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej oraz indywidualne predyspozycje psychologiczne przyszłych biznesmenów.

Dotacja na rozpoczęcie biznesu wyniesie ok. 25 tys. zł. Prowadzący firmy będą mogli skorzystać także z doradztwa w tym zakresie, a przez pierwsze pół roku lub rok prowadzenia przedsiębiorstw otrzymają także tzw. wsparcie pomostowe. To dodatkowe środki finansowe niezbędne do poniesienia wydatków na prowadzenie działalności (m.in. koszty administracyjne, wynajmu lokalu, opłaty za media, usługi księgowe) – maksymalnie 1850 zł miesięcznie. Również po założeniu firm przedsiębiorcy będą mogli liczyć na doradztwo biznesowe specjalistów z instytucji realizujących projekt.

Osoba, która otrzyma dotację, będzie musiała prowadzić przedsiębiorstwo co najmniej przez rok. Nabór uczestników projektu rozpacznie się najpóźniej w październiku.

„Wszelkie dane potwierdzają, że tego typu promocja przedsiębiorczości, poprzez wspieranie osób na rzecz zakładania własnej firmy, jest bardzo skuteczna. Z badań urzędu dotyczących przeżywalności firm powstałych dzięki unijnym dotacjom jednoznacznie wynika, że są dużo trwalsze niż przeciętne firmy powstające w Polsce. Po siedmiu latach (…) prawie 38 proc. firm powstałych ze wsparciem funduszy UE dalej istnieje i zatrudnia nowych pracowników” – argumentował Lulek.

Jedną z instytucji realizujących projekt będzie Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Prezydent instytucji Cezary Tkaczyk zwrócił uwagę na jedno z kryteriów naboru uczestników. „Te osoby w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie mogły być zarejestrowane w ewidencji prowadzących działalność gospodarczą czy Krajowym Rejestrze Sądowym. To są osoby, które mają pewien problem ze znalezieniem pracy lub odnalezieniem się w ogóle w tej rzeczywistości i prowadzeniem działalności gospodarczej” – ocenił.

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju realizowało podobne projekty od 2005 r. Jak mówił przedstawiciel instytucji Adam Wrona, z 83 powstałych dzięki wsparciu tej instytucji firm, do dziś działają 52. W nowym przedsięwzięciu centrum przyzna 85 dotacji.

W opinii Wrony barierą powstrzymującą wiele osób przed założeniem własnej firmy jest obawa, że nie dadzą sobie rady. „Jest wielu ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że można robić coś na własny rachunek. A przy pomocy nas, doświadczonych realizatorów takich projektów (…) nie jest to naprawdę aż takie trudne” – podkreślił.

Na projekty dotacyjne wspierające zakładanie nowych firm w woj. świętokrzyskim, w programie regionalnym do 2020 r. zarezerwowano ok. 200 mln złotych. Do tej pory z tej kwoty zakontraktowano, uwzględniając zaprezentowane w środę projekty, ok. 80 mln zł.

Informacje o zasadach uczestnictwa w przedsięwzięciach będą dostępne na stronach internetowych instytucji, które będą je realizowały. Lista wszystkich podmiotów, które będą rozdzielały dotacje dla chcących otworzyć własne firmy, znajdzie się też na stronie kieleckiego WUP. (PAP)