Niemcy i Francja dążą do wzmocnienia potencjału obronnego Unii Europejskiej. Oba kraje opublikowały w poniedziałek wspólne propozycje, których celem jest pogłębienie współpracy w dziedzinie europejskiej polityki bezpieczeństwa.

"Najwyższy czas, aby wzmocnić naszą solidarność oraz europejską zdolność do obrony, co pozwoli na skuteczniejszą ochronę naszych granic i obywateli UE" - czytamy w projekcie dokumentu opublikowanego na stronie internetowej niemieckiego ministerstwa obrony.

Berlin i Paryż zaznaczają, że po decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z UE pozostałe kraje Wspólnoty powinny rozbudować współpracę wojskową wykorzystując w tym celu wszystkie możliwości przewidziane przez traktaty unijne.

Niemiecko-francuski projekt przewiduje stworzenie stałej kwatery głównej koordynującej cywilne i wojskowe misje, powołanie europejskiego dowództwa medycznego odpowiedzialnego za pomoc medyczną podczas unijnych misji i lepsze wykorzystanie potencjału transportowego poszczególnych krajów.

Kraje UE miałyby też wymieniać się zdjęciami satelitarnymi w celu lepszej ochrony granic zewnętrznych Unii. Kolejnym pomysłem jest wzmocnienie współpracy z NATO przy odpieraniu cyberataków. Jeden z postulatów dotyczy rozbudowy istniejącego już eurokorpusu. Mowa jest też o wspólnym szkoleniu oficerów.

Niemcy i Francja chcą na najbliższym nieformalnym spotkaniu ministrów obrony państw UE 26/27 września w Bratysławie przedstawić kalendarz działań. Ich celem jest doprowadzenie do przyjęcia planu przez ministrów obrony w połowie listopada. Na szczycie UE w grudniu Rada Europejska mogłaby zaakceptować propozycje - piszą autorzy.