MFW podjął w środę decyzję o przyznaniu Bośni i Hercegowinie pożyczki celowej w wysokości 553,3 mln euro na okres 3 lat. Pieniądze będą przeznaczone na wdrażanie reform strukturalnych, których plan został opracowany przez Sarajewo w kontekście akcesji do UE.

Środki przyznane przez MFW będą wykorzystane na poprawę klimatu inwestycyjnego w BiH, restrukturyzację i prywatyzację przedsiębiorstw państwowych oraz reformę systemu podatkowego polegającą na zmniejszeniu obciążeń fiskalnych i kosztów pracy dla stymulacji zatrudnienia.

Porozumienie w sprawie wznowienia pomocy finansowej dla Bośni i Hercegowiny było negocjowane w maju br. Poprzedni program MFW opiewający na ogólną sumę 640,5 mln euro i przyznany na okres 33 miesięcy wygasał bowiem w czerwcu – po zamrożeniu go przez MFW w związku z opieszałością BiH we wdrażaniu reform.

W negocjacjach nad nowym pakietem pomocy finansowej uczestniczyły rządy dwóch autonomicznych regionów: Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej(51 proc. terytorium) oraz Republiki Serbskiej (49 proc.).

Na początku czerwca przedstawiciele BiH odmówili podpisania listu intencyjnego, co opóźniło przyznanie pomocy. Do jego podpisania doszło ostatecznie pod koniec lipca.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podał w środę, że pierwsza rata pomocy w wysokości 79,2 mln euro będzie dostępna natychmiast. Następnych 11 rat będzie wypłacanych co kwartał, w zależności od postępów odnotowanych w sprawozdaniu kwartalnym.

Pożyczka MFW ma pomóc Bośni i Hercegowinie w realizacji reform nieodzownych dla wypełnienia strategii przedakcesyjnej w związku z wnioskiem o przystąpienie do Unii Europejskiej – złożonym oficjalnie w lutym 2016 r.

Bośnia i Hercegowina jako "potencjalny kandydat" otrzymała od Unii Europejskiej w latach 2007-13 środki w ramach tzw. Narzędzi Pomocy Przedakcesyjnej (Instrument for Pre-Accession Assistance; IPA), które mogła wykorzystać wyłącznie na inwestycje poprawiające funkcjonowanie instytucji, transformację gospodarczą oraz współpracę transgraniczną (tj. w pierwszym z dwóch obszarów IPA).

Łącznie w latach 2007-2013 BiH miała do dyspozycji 650 milionów euro. Niestety była w stanie wykorzystać zaledwie połowę z tych środków. Przyczyną takiego stanu rzeczy – zdaniem pozarządowego Centrum Inicjatywy Cywilnej (CCI) – było niespełnianie przez wiele instytucji warunków skorzystania z tej pomocy finansowej.

Jako państwo kandydujące BiH korzysta obecnie ze wszystkich dostępnych instrumentów pomocy przedakcesyjnej.

Od 1996 r. UE zainwestowała w sumie ok. 3,5 miliarda euro w odbudowę i reformy w Bośni i Hercegowinie.(PAP)

mars/