Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia „Rodzinę 500 plus” – wynika z sondażu przeprowadzonego przez DGP na panelu badawczym Ariadna po czterech miesiącach od wejścia w życiu programu. Wyraźnie widać, że najlepiej są do niego usposobieni młodzi w wieku 19–24 lat. Tu odsetek pozytywnych ocen przekracza 60 proc.
ikona lupy />
Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia rządowy program / Dziennik Gazeta Prawna
Zapytaliśmy także, czy ankietowani zgadzają się z rządem co do efektów, jakie przyniesie program. 64 proc. pytanych uważa, że program pozytywnie wpływa na domowy budżet Polaków. Nic dziwnego, skoro szacunki resortu finansów pokazywały, że podniesie dochód rozporządzalny, zwłaszcza w najbiedniejszych rodzinach, nawet o jedną trzecią. W tym kontekście dziwić może raczej, że 22 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania. Tu największymi optymistami są osoby w wieku 19 do 34 lat, ale też ludzie w wieku powyżej 55 lat, którzy widzą, jaki wpływ rządowy program ma na dochody dzieci, które założyły rodziny.
W sondażu znalazło się też pytanie o to, na co Polacy przeznaczają pieniądze z „Rodziny 500 plus”. Blisko 60 proc. uważa, że na jedzenie i ubrania dla dzieci, 44 proc., że na cele edukacyjne dla dzieci, a ponad 37 proc., że na wypoczynek wakacyjny. Ale zdaniem 40 proc. spośród ogółu pytanych, pieniądze są przeznaczane też na potrzeby rodziców, w tym zdaniem aż 37 proc. na alkohol.
Jeśli jednak zapytać tylko tych, którzy korzystają z rządowego programu lub mają beneficjenta wśród swoich bliskich, wyniki znacznie się różnią. Zdaniem niemal 65 proc. takich osób pieniądze są wydawane na żywność i ubrania dla dzieci. 50 proc. deklaruje, że środki idą na edukację, a tylko 28 proc. przyznaje, że były wykorzystywane na zakup używek, w tym alkoholu (w porównaniu z 44 proc. przekonanych, że na to przeznaczane są pieniądze w grupie niekorzystających z programu). To optymistyczne, bo może pokazywać, że rodziny wydają otrzymywane z budżetu pieniądze bardziej racjonalnie, niż wynika z potocznych sądów.