W 2017 roku na program 500+ potrzeba będzie kilkaset mln zł więcej niż zakładane 22 mld zł - poinformowała w TV Republika minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

"Okazało się, że w przyszłym roku potrzeba będzie dodatkowe kilkaset mln zł więcej niż założone 22 mld zł, ponieważ okazało się, że liczba uprawnionych będzie większa niż wstępnie szacowaliśmy" - powiedziała.

Według stanu na 31 lipca na program w tym roku wydano 7,18 mld zł wobec założonych 17 mld zł.