Do grudnia 2018 r. Gorzów Wlkp. doprowadzi do informatyzacji Urzędu Miasta i rozwinie usługi e-administracji za 9 mln zł. Samorząd uzyskał ponad 7,5 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Dzięki uczestnictwu w konkursie, miasto zrealizuje projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych” o wartości prawie 9 mln złotych, przy dofinansowaniu ponad 7,5 mln złotych.

Realizacja projektu umożliwi poprawę funkcjonowania urzędu przy użyciu rozwiązań teleinformatycznych oraz ułatwi mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom dostęp do nowoczesnych i zaawansowanych usług e-administracji oraz danych z zasobów Urzędu Miasta - poinformowała rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Ewa Sadowska-Cieślak.

"Chodzi m.in. o poprawienie efektywność pracy w urzędzie i ułatwienie dostępu do danych, które posiada w swoich zasobach, wdrożenie programu +USTERKA+ czy Centralnego Zarządzania Usługami Oświaty" - powiedziała rzecznik.

Ponadto zakładane inwestycje umożliwią realizowanie spraw drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP.

W ramach projektu na terenie miasta powstanie 17 hotspotów, czyli miejsc z otwartym dostępem do internetu. W planie jest także uruchomienie tzw. infokiosków.

„Dofinansowanie unijne pokryje 85 proc. kosztów przedsięwzięcia. Formalności związane z uzyskaną dotacją zostaną dopełnione w najbliższych dniach” – dodała rzecznik.

Dofinansowanie samorząd uzyskał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 i działania "Rozwój społeczeństwa informacyjnego”.

Konkurs obejmował projekty polegające na udostępnianiu informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzeniu i rozbudowie systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej. (PAP)