Wykonawcy występujący podczas wydarzeń centralnych ŚDM oraz Festiwalu Młodych nie otrzymują tantiem. "Komitet Organizacyjny wystąpił do ZAiKSu o zwolnienie z opłat pobieranych przy okazji imprez masowych, dlatego, że wydarzania ŚDM nie mają charakteru komercyjnego, ale charakter wymiany kulturowej" – mówił PAP szef departamentu komunikacji KO ŚDM ks. Parszywka.

"Otrzymaliśmy jednak informację ustną, że mamy zapłacić 1,5 zł od każdego uczestnika każdego z koncertów. Dla nas może to oznaczać wydatek rzędu kilku, a może nawet kilkunastu milionów złotych" – dodał ks. Parszywka. Komitet nie spodziewał się takiego właśnie stanowiska, zwłaszcza, że wykonawcy przyjeżdżają na Festiwal Młodych jako pielgrzymi i dzielą się z innymi swoim talentem.

Dyrektor generalny ZAiKS-u Krzysztof Lewandowski powiedział PAP, że opłaty nie są pobierane od wykonywania utworów na uroczystościach religijnych oraz o charakterze państwowym. Inaczej jest z Festiwalem Młodych i innymi koncertami podczas ŚDM. "Prawa autorskie do muzyki, słów, filmu czy dramatu należą do określonych właścicieli. Żebyśmy mogli powiedzieć zwalniamy z opłaty albo oczekujemy jednak zawarcia umowy licencjonowania i zapłaty, musimy ich o to zapytać. Na to potrzeba czasu" – mówił Lewandowski.

Reklama

Dodał, że szkoda, iż Komitet Organizacyjny ŚDM rozpoczął rozmowy z ZAiKS-em w kwietniu, potem je przerwał i wrócił do nich dwa tygodnie temu, gdyby nie to, wszystko byłoby już uregulowane. Jak wyjaśnił wysokość opłat jest podana w tabeli wynagrodzeń autorskich zatwierdzonej przez Komisję Praw Autorskiego przy ministrze kultury. "Tam, gdzie wstęp na imprezę jest wolny, ustala się stawki zryczałtowane, uwzględniając wszystkie okoliczności" – mówił Lewandowski.

Ks. Parszywka powiedział PAP, że Komitet Organizacyjny nie wiedział wcześniej, ilu i którzy artyści wystąpią w Krakowie, nie mógł więc przekazać Stowarzyszeniu Autorów pełnej listy utworów, zwłaszcza przy tak dużej liczbie wykonawców. "Zarówno wydarzenia centralne ŚDM, jak i Festiwal Młodych mają charakter religijny, bo rozpoczynać się będą od wniesienia symboli ŚDM, Pisma Św. i wspólnej modlitwy" – powiedział ks. Parszywka.

"Przedmiotem ochrony jest utwór. Poprosiliśmy organizatorów, żebyśmy mogli sprawdzić, jakie to są utwory, kto jest właścicielem praw, czy są to osoby z Polski czy z zagranicy, czy są współautorzy?" – mówił Lewandowski. "Sądzę, że ostatecznie dojdziemy do porozumienia, tak jak było to podczas obchodów 1050-lecia chrztu Polski. Tam dziewięć dziesiątych przedsięwzięć było zwolnionych z opłat, poza +Jesus Star Superstar+. Kuria negocjowała bezpośrednio z producentem, ile ma zapłacić za jego wystawienie" – powiedział Lewandowski.

Lewandowski poinformował PAP, że lada dzień ma być zawarte porozumienie, zgodnie z którym do 19 sierpnia zostaną wyjaśnione wszelkie kwestie dotyczące praw autorskich w przypadku wydarzeń artystycznych ŚDM, innych niż uroczystości religijne. "ZAiKS jak zwykle w takich sytuacjach postępuje życzliwie" – podkreślił.

Podczas towarzyszącego ŚDM Festiwalu Młodych zaplanowano ok. 250 wydarzeń: koncertów, wystaw, spektakli, projekcji filmowych. Do Krakowa może przyjechać na ŚDM nawet 1,5 mln osób. (PAP)