Państwo polskie nie jest organizatorem Światowych Dni Młodzieży i nie finansuje ich przebiegu - przypomniała szefowa kancelarii premiera Beata Kempa. Zaznaczyła, że w budżecie państwa zaplanowano środki na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczestników.

Kempa odpowiadała w czwartek w Sejmie na pytania posła Artura Dunina (PO) w sprawie dofinansowania Światowych Dni Młodzieży. Chciał on się dowiedzieć, czy prawdą jest to, że państwo polskie w znacznym stopniu będzie finansować przebieg ŚDM.

Pytał także, czy prawdą jest, że podczas spotkania w Ministerstwie Skarbu Państwa ministrowie nakazali czy poprosili przedstawicieli podległych sobie spółek skarbu państwa o przekazanie środków ze na dofinansowanie ŚDM. Pytał się też, czy były inne takie spotkania, na których o dofinasowanie proszone były spółki podległe ministrom energii i rolnictwa. Pytał, czy na ŚDM otworzony zostanie Polski Pawilon.

Odpowiadając mu Kempa zaznaczyła, że państwo polskie nie finansuje przebiegu ŚDM; zaplanowano za to w budżecie państwa środki na zabezpieczenie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na zabezpieczenie medyczne. "Jest to konsekwencja realizacji przez państwo podstawowych obowiązków wobec obywateli - ochrona życia i zdrowia" - podkreśliła. Zaznaczyła, że przebieg finansowania tego jest pod ścisłym nadzorem ministra finansów i jej własnym, jako przewodniczącej rządowego zespołu do spraw przygotowania wizyty papieża w Polsce oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży.

Odnośnie pytania dotyczącego spotkania z przedstawicielami spółek skarbu państwa Kempa poinformowała, że w czerwcu odbyło się takie spotkanie na prośbę Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych PAIZ. "Obecność ich (spółek - PAP) była efektem poszukiwania przez spółki możliwości promocji podczas unikatowego wydarzenia międzynarodowego, które ma znaczny potencjał skupienia uwagi mediów polskich i zagranicznych" - powiedziała. Zaznaczyła, że PAIZ chodzi o promocję Polski i polskich marek, produktów i usług.

Potwierdziła, że na ŚDM będzie Polski Pawilon. "Pawilon Polski zaprojektowano po to, by promocja nie była rozproszona" - wyjaśniła. Jak mówiła, skupienie polskiej oferty w jednym miejscu jest nowoczesne, atrakcyjne i innowacyjne.

Zaznaczyła, że podanie informacji na temat ewentualnego zaangażowania spółek skarbu państwa w ten projekt leży w gestii tych spółek.

ŚDM rozpoczną się 26 lipca w Krakowie i okolicznych miastach, od 27 lipca weźmie w nich udział papież Franciszek. Wcześniej - od 20 do 25 lipca - młodzi niemal tydzień spędzą w poszczególnych diecezjach na terenie całego kraju. (PAP)