Pielgrzymkę w południe (czasu miejscowego) zainicjowała Koronka do Miłosierdzia Bożego w domu, gdzie siostra Faustyna mieszkała, dzisiaj zwanym Domkiem św. Faustyny.

Młodzież odwiedziła dawny klasztor wizytek, gdzie mieszkał ks. Michał Sopoćko i gdzie była pracownia malarza Eugeniusza Kazimierowskiego, w której został namalowany obraz Jezu Ufam Tobie. Dzisiaj znajduje się tu klasztor Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, a w dawnej pracowni jest kaplica z dokładną kopia obrazu.

Pielgrzymkę zakończy msza św. przed oryginałem obrazu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z udziałem arcybiskupa wileńskiego Gintarasa Gruszasa.

„Cieszymy się, że młodzież z różnych zakątków świata odnajduje Wilno i poznaje je jako miasto miłosierdzia - powiedziała PAP Inesa Czaikauskiene w Wileńskiego Centrum Pielgrzyma. - To zainteresowanie Wilnem jest też mocnym świadectwem tego, jak ważne miejsce zajmuje Wilno, obok Krakowa, w historii Bożego Miłosierdzia”.

Przed udaniem się na ŚDM w piątek do Wilna przybędzie też 20-osobowa grupa młodych wolontariuszy z Hiszpanii, którzy przez cztery dni będą się opiekowali chorymi w wileńskim hospicjum bł. ks. Michała Sopoćko.

„To piękne, że w młodych sercach pojawiła się myśl czynu miłosierdzia dla ludzi, którzy zmagają się z chorobą nowotworową, którzy są w hospicjum” - powiedziała PAP założycielka i dyrektor hospicjum siostra Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego Michaela Rak.

Wileńskie hospicjum bł. Michała Sopoćko, założone zostało w 2012 roku i jest jedyną taką placówka na Litwie. Hospicjum znajduje przy klasztorze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, gdzie przed wojną był klasztor wizytek i gdzie był malowany obraz Jezu Ufam Tobie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)