Będziemy za udzieleniem absolutorium rządowi za wykonanie budżetu państwa w 2015 r. - zapowiedziała środę w Sejmie Krystyna Skowrońska (PO). Podkreśliła zarazem, że nowelizacja budżetu w 2015 r. nie była potrzebna.

Sejm debatuje nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w 2015 r. oraz sprawozdaniem z ubiegłorocznej działalności NBP.

Posłanka, występując w imieniu klubu PO, wyliczyła zasługi poprzedniego rządu. "To rząd Platformy Obywatelskiej i PSL realizował budżet środków europejskich, (...) dobrze zrealizowane duże pieniądze. Poprzedni rząd wynegocjował w Unii największy budżet środków europejskich. 112 mld euro będzie w gospodarce i będzie dobrze służyło Polakom" - zaznaczyła.

Zwracając się do posłów PiS, mówiła, że nie pamiętają oni lub nie chcą pamiętać o kryzysie finansowym. "Ten kryzys bardzo mocno dotykał wszystkie gospodarki światowe. Myśmy go przeszli spokojnie; rząd, Polacy, gospodarka przeszliśmy go spokojnie" - dowodziła.

Zauważyła, że oceny przewodniczącego sejmowej komisji finansów Jacka Sasina i prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego wskazują, iż realizacja budżetu była dobra zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Jak zaznaczyła, założenia makroekonomiczne na 2015 rok, dotyczące m.in. wzrostu PKB, były dwukrotnie wyższe niż w Europie.

"Bardzo jesteśmy zadowoleni, (...) że zrealizowano m.in. niższy deficyt. Oczywiście pozostają problemy. Jest wysoka dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, pożyczka niewykorzystana w całości, ale i dofinansowanie wsparcia dla FUS w tym zakresie i dla KRUS" - mówiła.

Wskazywała ponadto, że najważniejszy dla PO jest spadek bezrobocia. "Jesteśmy poniżej 10 proc. To jest ważne osiągnięcie" - podkreśliła.

Skowrońska odniosła się też do wystąpienia w Sejmie prezesa NBP Adama Glapińskiego. Powiedział on, że "doświadczenia międzynarodowe pokazują, że umiejscowienie nadzoru mikroostrożnościowego w banku centralnym zwiększa skuteczność samego nadzoru oraz instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, a bywa niezbędne zwłaszcza w przypadku napięć, czy kryzysu. Z tego powodu jest to rozwiązanie wdrażane w większości państw UE, a także w unii bankowej". "Myśmy tego bronili. To państwo chcieli to zmienić. (...) To, co państwo zepsuli, dzisiaj naprawiamy. Ale dzisiaj dobrze, że przynajmniej państwo słuchacie"" - mówiła Skowrońska, zwracając się do posłów PiS.

Podczas tego posiedzenia Sejmu posłowie zdecydują o udzieleniu absolutorium rządowi za wykonanie budżetu państwa w minionym roku. W przyjętym wcześniej przez rząd sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2015 r. napisano, że w zeszłym roku do kasy państwa wpłynęły dochody w wysokości 289,1 mld zł, wydatki wyniosły 331,7 mld zł, a deficyt sięgnął 42,6 mld zł. Ubiegłoroczny deficyt okazał się o prawie 15 proc. (7,3 mld zł) niższy od zaplanowanych 49 mld 980 mln zł.