Utrzymanie stabilności systemu finansowego jest kluczowym zadaniem NBP na najbliższe lata - powiedział w Sejmie prezes NBP Adam Glapiński.

"Jako prezes NBP mam świadomość wyzwań stojących przez bankiem centralnym w najbliższych latach. Do najważniejszych z nich należy zwłaszcza utrzymywanie stabilnego systemu finansowego, zwłaszcza wobec możliwych szoków i problemów niektórych instytucji finansowych. Szczególnie ważne jest przywrócenie bankowi centralnemu możliwości sprawowania nadzoru nad systemem bankowym. Wielokrotnie już o tym mówiłem" - powiedział w środę w Sejmie Glapiński.

"Działanie na rzecz utrzymania stabilności systemu finansowego byłoby skuteczniejsze, gdy to bank centralny nie tylko odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu polityki makrostrożnościowej, ale także ma do dyspozycji instrumenty nadzoru makroostrożnościowego. Takie rozwiązanie instytucjonalne ułatwia koordynację obu rodzajów nadzoru przez bank centralny" - dodał.

Poinformował, że zachowanie stabilności monetarnej i finansowej jest kluczowe dla zapewnienia równowagi całej gospodarki.

"Jestem przekonany, że stabilizacja w tych obszarach umożliwi nam zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy” - powiedział.