Branża druku 3D i przemysł meblarski znajdą się wśród priorytetowych obszarów gospodarki, na których powinny koncentrować się nakłady na badania i innowacje - powiedział w sobotę w Olsztynie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Wicepremier podczas konferencji w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie przypomniał, że nadanie polskiej gospodarce charakteru innowacyjnego jest jednym z kluczowych warunków realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. Planu Morawieckiego.

Gowin powiedział, że tak jak w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad mapą potencjału gospodarczego, to również w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa powstaje mapa potencjału naukowego. Jego zdaniem po nałożeniu na siebie obu map można będzie określić wspólne obszary, którym rząd powinien stworzyć szczególnie korzystne warunki rozwoju.

"Największe inwestycje, największa pomoc publiczna będzie szła w te obszary gospodarcze, w których jednocześnie polscy naukowcy mają dużo do powiedzenia" - zapewnił.

Minister przypomniał również, że instytucją "łączącą świat nauki i gospodarki" jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które tylko w tym roku ma do dyspozycji 8 mld zł dla przedsiębiorców działających w branży nowoczesnych technologii oraz uczelni i naukowców prowadzących badania z tego obszaru.

Jako przykład "sukcesu młodych polskich przedsiębiorców i wynalazców" reprezentujących przemysł oparty na technologiach cyfrowych, wicepremier podał producenta drukarek 3D - firmę Zortrax, którą odwiedził w Olsztynie. W ocenie ekspertów, jest to pierwsza polska marka, która rozpoczęła ekspansję światową w branży druku 3D.

Według ministra, właściciel Zortraxu powiedział mu, że było kilka innych firm rozwijających się równie dynamicznie, ale on "jest ostatnim, który pozostał w Polsce", bo pozostali "znajdują się już w Dolinie Krzemowej albo innych krajach". Zdaniem Gowina stało się tak dlatego, że młodzi przedsiębiorcy, naukowcy i wynalazcy napotykali na bariery, które "rzucało im pod nogi ich własne państwo".

"Z jednej strony natrafiali na wiele barier biurokratycznych, własne państwo traktowało ich, kierując się zasadą podejrzliwości. Ale z drugiej strony polscy przedsiębiorcy musieli konkurować z zagranicznymi inwestorami, którzy cieszyli się całym szeregiem przywilejów. Teraz chcemy wprowadzić równe, sprawiedliwe, uczciwe zasady konkurencji" - mówił.

Gowin ocenił, że obecny rząd został powołany do tego, żeby otworzyć możliwości, które były blokowane do tej pory. Jak zaznaczył, nie chodzi o tworzenie przywilejów dla polskich przedsiębiorców, ale zagwarantowanie im tego, że mogą konkurować z zagranicznym kapitałem na sprawiedliwych zasadach.

Wśród przykładów działań, które mają być szansą dla polskich firm i innowatorów, wicepremier wymienił program Start in Poland, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Radą ds. Innowacyjności, dzięki któremu prawie 3 mld zł zostanie zainwestowane w rozwój start-upów w Polsce.

"Jesteśmy przekonani, że dzięki tego typu działaniom nie tylko cała polska gospodarka będzie rozwijać się dużo dynamiczniej, ale również regiony, takie jak woj. warmińsko-mazurskie staną przed nowymi możliwościami" - mówił. Jak dodał, żeby wykorzystać te szanse potrzebne są również takie instytucje, jak specjalne strefy ekonomiczne.

Gowin ujawnił, że wśród obszarów, które będą traktowane przez rząd jako priorytetowe, znajdzie się też przemysł meblarski, który jest wiodącą branżą gospodarczą Warmii i Mazur. Zaznaczył, że już dzisiaj Polska jest w tej dziedzinie jednym z liderów w skali Europy, ale - jak podkreślił - chodzi o to, żeby polskie produkty meblarskie stawały się coraz bardziej innowacyjne.

Uczestniczący w sobotniej konferencji prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Grzegorz Smoliński poinformował natomiast, że w ostatnich dniach zezwolenie na prowadzenie działalności w podstrefie Olecko otrzymała firma Delphia Yachts. Na 2,5-hektarowej działce zamierza ona zbudować centrum naukowo-badawcze, które umożliwi jej innowacyjną produkcję jachtów w oparciu o nanotechnologię. (PAP)