AGS (Alliance Ground Surveillance), zainicjowany przez NATO program obserwacji obiektów z powietrza, sojusz uznał za kluczowy dla rozwoju jego zdolności obronnych do roku 2020. Jest on podawany jako przykład przedsięwzięcia rozwijanego w ramach inicjatywy smart defence - projektów finansowanych wspólnie przez wiele krajów członkowskich.

Podstawą systemu rozpoznawczego ma być pięć samolotów bezzałogowych Global Hawk oraz naziemne stacje kierowania i zbierania informacji rozpoznawczych. Makieta AGS jest ustawiona na błoniach Stadionu Narodowego. Po południu wystawę zwiedzą ministrowie obrony i szefowie sztabów.

Statki powietrzne AGS będą zdolne do długotrwałych lotów na dużych wysokościach; wyposażone w radary pozwalające na wykrywanie i śledzenie celów naziemnych. Uzyskane dane będą przekazywane w czasie rzeczywistym do głównej bazy operacyjnej we Włoszech na Sycylii, sojuszniczych stanowisk dowodzenia oraz do narodowych systemów dowodzenia i rozpoznania. Osiągnięcie gotowości operacyjnej systemu planowane jest na 2017-2018 rok.

Reklama

Wdrożenie tego natowskiego systemu rozpoznania ma zapewnić większą zdolność operacyjną w rejonach działania. Ponadto program będzie wzmacniał nie tylko wspólne zdolności obronne NATO, ale także stanowił uzupełnienie zdolności polskich sił zbrojnych.

Na błoniach stadionu znajduje się także wystawa polskiego sprzętu i uzbrojenia. Można na niej zobaczyć kilka pojazdów i wozów bojowych, m.in. Rosomaki, które uczestniczyły w operacji w Afganistanie.

Kolejną ciekawostką jest armatohaubica Krab 155 mm. To jedno z najnowocześniejszych dział samobieżnych na świecie. Można zobaczyć także wyrzutnię rakietową Langusta, zestaw przeciwlotniczy Poprad oraz system Gunica, służący do zautomatyzowanego rozpoznawania stacji radiolokacyjnych i innych źródeł emisji, montowanych m.in. na statkach powietrznych.

Można obejrzeć także stację radiolokacyjną Soła. Jest to nowoczesny, wielozadaniowy radar przeznaczony do wykrywania i wskazywania celów powietrznych oraz pocisków moździerzowych. Ze względu na możliwość zastosowania radaru Soła służy także do osłony baz czy przemieszczających się wojsk.(PAP)