Jak podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wniosek Alior Banku o przejęcie kontroli nad częścią mienia banku BPH wpłynął do UOKiK 28 kwietnia.

Przejmujący bank należy do grupy kapitałowej PZU, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Druga firma jest częścią grupy General Electric.

Po dokonaniu transakcji BPH będzie prowadził nadal działalność hipoteczną oraz zarządzał funduszami inwestycyjnymi.

Reklama

UOKiK po przeprowadzeniu postępowania uznał, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Jak uzasadniono, w rynkach związanych z udzielaniem kredytów i przyjmowaniem depozytów udziały banków nie przekraczają poziomu 20 proc. Koncentracja nie zmieni zatem znacząco struktury tych rynków.

UOKiK zbadał również, czy transakcja może doprowadzić do ograniczenia przez PZU dostępu do swoich produktów bankom działającym na rynku bankassurance (produktów ubezpieczeniowych sprzedawanych przez banki), innym niż Alior i BPH. Jak podano, analiza Urzędu nie wykazała jednak takiego zagrożenia. Przede wszystkim dlatego, że ubezpieczenia są w tym przypadku zazwyczaj dodatkiem do produktów bankowych. Przy wyborze banku klienci przede wszystkim zwracają uwagę na produkt podstawowy (kredyt, lokata itp.), nie zaś uzupełniającą go polisę.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. (PAP)